Banner đại hội đảng

Móng Cái tập trung tạo sức bật mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Móng Cái đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với những mục tiêu quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển trong thời gian tới. Phóng viên Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Văn Ánh (ảnh), Bí thư Thành ủy Móng Cái về nội dung này.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái.

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, TP Móng Cái đã đạt được những kết quả nổi bật, quan trọng, tạo tiền đề bứt phá cho giai đoạn tiếp theo. Từ những kết quả đạt được, thành phố đề ra mục tiêu như thế nào cho giai đoạn 2020-2025?

+ Trên cơ sở đánh giá những khó khăn, thuận lợi, TP Móng Cái đề ra mục tiêu tổng quát cho cả giai đoạn 2020-2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK), phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế... Từng bước xây dựng Móng Cái trở thành trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, cảng biển trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh và cả nước, với trọng tâm là phát triển du lịch biển, đảo, du lịch biên giới, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Phấn đấu đến năm 2025, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó: Dịch vụ chiếm 57,7%; công nghiệp - xây dựng chiếm 35,7%; nông nghiệp chiếm 6,6%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa) hàng năm phấn đấu đạt và vượt dự toán tỉnh giao 10% trở lên. Phấn đấu 100% thôn đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Triển khai xây dựng thành phố thông minh theo lộ trình Đề án được tỉnh phê duyệt.

- Để đạt được những mục tiêu quan trọng đã đề ra, thành phố tập trung cho những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như thế nào, thưa đồng chí?

+ Đối với phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững gắn với KKTCK Móng Cái. Đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Móng Cái đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai lập, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch các phân khu chức năng của KKTCK Móng Cái. Thành phố sẽ đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II và hướng tới xây dựng thành phố là đô thị loại I; tập trung hỗ trợ, hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả dự án hạ tầng động lực có sức lan tỏa. Tiếp tục đề xuất các bộ, ngành Trung ương đẩy nhanh tiến độ lập, trình duyệt dự án xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới khu vực đầu cầu Bắc Luân II để tạo bước đột phá thúc đẩy kinh tế dịch vụ, thương mại, du lịch phát triển nhanh, bền vững, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công. Tập trung đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch nhân lực tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, phù hợp trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, đối với công tác xây dựng Đảng, thành phố sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, trong đó tiếp tục đổi mới hoạt động của HĐND các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Cùng với việc tập trung cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, TP Móng Cái cũng đang tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố.

- Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã đạt được những kết quả như thế nào, thưa đồng chí?

+ Hiện nay, TP Móng Cái có 39 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 24 đảng bộ, 16 chi bộ trực thuộc. Thành phố đã chỉ đạo 39/39 chi, đảng bộ cơ sở quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ thực hiện. Toàn thành phố  có 224 chi bộ trực thuộc 24 Đảng bộ cơ sở, tính đến ngày 20/1/2020, 224/224 chi bộ đã tổ chức xong đại hội. Từ ngày 7-17/3, đã chỉ đạo tổ chức xong 3 đại hội điểm các chi, đảng bộ cơ sở. Đến ngày 26/3, đã có 23/39 chi, đảng bộ cơ sở tổ chức xong đại hội.

Hiện tại, tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ thành phố khóa XXIII và nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết khóa XXIV. Các báo cáo, văn kiện đại hội đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo các nội dung theo yêu cầu.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo chủ chốt thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; đề nghị kiện toàn bổ sung chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt thành phố. Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã xây dựng Đề án nhân sự Đại hội đảm bảo theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, báo cáo trình BTV Tỉnh ủy phê duyệt.

Đại hội Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức từ 20-22/5/2020. Với truyền thống đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Móng Cái sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho giai đoạn 2020-2025.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Tin cùng chuyên mục

Thành đoàn Móng Cái  tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn, hội năm 2020

Thành đoàn Móng Cái tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn, hội năm 2020


Đoàn công tác Học viện chính trị khu vực I nghiên cứu thực tế tại TP Móng Cái

Đoàn công tác Học viện chính trị khu vực I nghiên cứu thực tế tại TP Móng Cái


Thành ủy Móng Cái: Sơ kết công tác khối nội chính 6 tháng đầu năm 2020

Thành ủy Móng Cái: Sơ kết công tác khối nội chính 6 tháng đầu năm 2020


Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV thành công tốt đẹp


Dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ

Dâng hoa kỷ niệm 130 năm ngày sinh Bác Hồ


Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025


Đảng bộ TP Móng Cái: Thực hiện hiệu quả đề án 25

Đảng bộ TP Móng Cái: Thực hiện hiệu quả đề án 25


Móng Cái kết nạp 90 đoàn viên đợt 19/5

Móng Cái kết nạp 90 đoàn viên đợt 19/5


Viếng nghĩa trang Liệt sỹ và dâng hoa tại Biểu tượng ghi dấu nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên

Viếng nghĩa trang Liệt sỹ và dâng hoa tại Biểu tượng ghi dấu nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên


Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi phát triển KT-XH, ứng phó với đại dịch Covid-19.

Hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi phát triển KT-XH, ứng phó với đại dịch Covid-19.


Cải cách hành chính ở Móng Cái: Đột phá để phát triển.

Cải cách hành chính ở Móng Cái: Đột phá để phát triển.


Móng Cái rực rỡ đón chào Đại hội XXIV

Móng Cái rực rỡ đón chào Đại hội XXIV


Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Móng Cái lần thứ XV

Đại hội Đảng bộ Quân sự TP Móng Cái lần thứ XV


Hội nghị Cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Đai hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV

Hội nghị Cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự Đai hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV


Đại hội lần thứ IX Đảng bộ cơ quan Thành ủy Móng Cái

Đại hội lần thứ IX Đảng bộ cơ quan Thành ủy Móng Cái