Banner tin

Móng Cái thẩm định kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Ngày 8/11/2018, UBND TP Móng Cái tổ chức hội nghị thẩm định kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2018. Đồng chí Lê Ngọc Lưu, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì.

Theo báo cáo, cuối năm 2017, tổng số hộ nghèo trên địa bàn thành phố là 237 hộ, chiếm tỷ lệ 0,89% (trong đó, 126 hộ không có khả năng thoát nghèo, 55 hộ đăng ký thoát nghèo năm 2018); có 405 hộ cận nghèo.

Hội nghị thẩm định kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Qua rà soát, điều tra, sơ bộ đánh giá cuối năm 2018: toàn thành phố số hộ nghèo giảm còn 131 hộ, đạt tỷ lệ 0,49%, đạt 212% kế hoạch tỉnh giao; hộ cận nghèo giảm còn 277 hộ. Quá trình điều tra, rà soát được các xã, phường thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo của thành phố đã chủ động trong việc phụ trách, đôn đốc hướng dẫn các xã, phường thực hiện hoạt động giám sát, kiểm tra, đánh giá kết quả việc thực hiện các tiêu chí giảm nghèo ở cơ sở.  

Thông qua việc  điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo và thẩm định các kết quả này sẽ góp phần đánh giá đúng tình hình, nắm địa chỉ để có hướng hỗ trợ, động viên các hộ thoát nghèo, góp phần nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo.

 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch UBND TP Móng Cái trực tiếp chỉ đạo công tác phòng dịch tả lợn Châu Phi

Chủ tịch UBND TP Móng Cái trực tiếp chỉ đạo công tác phòng dịch tả lợn Châu Phi


Lễ công bố Quyết định xã Vĩnh Thực đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019

Lễ công bố Quyết định xã Vĩnh Thực đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019


Tập huấn Nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý Đại lý BHXH

Tập huấn Nghiệp vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và hướng dẫn thực hiện phần mềm quản lý Đại lý BHXH


Hội Doanh nhân Cựu Chiến Binh TP Móng Cái tổng kết công tác năm 2018

Hội Doanh nhân Cựu Chiến Binh TP Móng Cái tổng kết công tác năm 2018


Hội nghị xúc tiến hoạt động XNK hàng hóa qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam), Đông Hưng (Trung Quốc)

Hội nghị xúc tiến hoạt động XNK hàng hóa qua cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam), Đông Hưng (Trung Quốc)


Giải bóng đá thanh niên Công an TP Móng Cái lần thứ III năm 2019

Giải bóng đá thanh niên Công an TP Móng Cái lần thứ III năm 2019


Đại hội đại biểu MTTQ xã Vạn Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đại biểu MTTQ xã Vạn Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019-2024


Hội thảo tăng cường năng lực và đào tạo tập huấn viên nguồn cho nhóm nòng cốt/ Hội phụ nữ tại Móng Cái

Hội thảo tăng cường năng lực và đào tạo tập huấn viên nguồn cho nhóm nòng cốt/ Hội phụ nữ tại Móng Cái


Hải Yên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ phường lần thứ X

Hải Yên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ phường lần thứ X


Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Móng Cái tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019


Móng Cái cụ thể hóa chủ đề công tác năm từ phát triển ngành du lịch

Móng Cái cụ thể hóa chủ đề công tác năm từ phát triển ngành du lịch


Đại hội MTTQ Phường Ninh Dương lần thứ 18

Đại hội MTTQ Phường Ninh Dương lần thứ 18


Móng Cái ra mắt đội TNTN cấp thành phố hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Móng Cái ra mắt đội TNTN cấp thành phố hỗ trợ nhân dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến


Phát triển thương hiệu khoai Lang Quất Đông

Phát triển thương hiệu khoai Lang Quất Đông