Banner Nông thôn mới

Móng Cái thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong 2 năm qua, TP Móng Cái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng làm tốt từ công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền bằng nhiều hình thức dễ hiểu, dễ nghe, dễ làm, nói ít làm nhiều để đưa cơ chế, chính sách tới hộ dân, người dân. Do vậy đã huy động phát huy được sức mạnh đoàn kết, sự vào cuộc tích cực hiệu quả của cả hệ thống chính trị trong triển khai có hiệu quả các nghị quyết hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của HĐND tỉnh, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố.

 

Hiện nay, thành phố đang triển khai quy hoạch hơn 2.500ha vùng nuôi trồng thủy sản tập trung

Năm 2016, HĐND tỉnh ban hành 5 Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, bao gồm: Nghị quyết số 11/NQ-HĐND “Về việc ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2017”; Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 “Về ban hành chính sách hỗ trợ gia đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”; Nghị quyết số 43/2016/NQ/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 “Về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020”; Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 “Về việc bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”…

Theo đó, trong 2 năm thực hiện, TP Móng Cái đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, trong đó luôn quan tâm chỉ đạo các hoạt động sản xuất nông nghiệp, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển kai chương trình xây dựng nông thôn mới bền vững; chương trình 135, đề án 196 được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Các chính sách đã bước đầu thu hút doanh nghiệp, người dân quan tâm hơn vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Một số doanh nghiệp đã dần xây dựng được thương hiệu, phát triển thị trường ổn định, cung cấp những sản phẩm chất lượng được các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đánh giá cao và người tiêu dùng đón nhận. Xu hướng ứng dụng KHCN vào sản xuất nông nghiệp bắt đầu được quan tâm thực hiện. Các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất cao, chất lượng tốt được đưa vào sản xuất ngày càng nhiều hơn.

Đang nghiên cứu đầu tư dự án chăn nuôi, bảo tồn, phát triển giống lợn Móng Cái theo hướng hữu cơ, an toàn, bền vững

Công tác quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp tập trung được đẩy mạnh triển khai thực hiện và được người sản xuất ủng hộ. Hiện nay, thành phố đang triển khai quy hoạch hơn 2.500ha vùng nuôi trồng thủy sản tập trung; đang thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trung, với trên 1.800ha diện tích trồng trọt, 226ha chăn nuôi, 2.500ha nuôi trồng thủy sản và trồng rừng sản xuất 7.500ha. Quá trình triển khai thực hiện, Thành phố đã xây dựng quy hoạch chi tiết 30ha vùng trồng cam xã Quảng Nghĩa, đang tiếp tục thực hiện xây dựng các quy hoạch chi tiết vùng nuôi trồng thủy sản, vùng chăn nuôi, vùng dược liệu trên đất rừng sản xuất… nhằm tạo ra các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa phong phú, cung cấp cho thị trường.

Đối với Nghị quyết số 11/NQ-HĐND “Về việc ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2017”, hiện nay, trên địa bàn thành phố đang đầu tư hạ tầng xây dựng, phát triển vùng dược liệu theo chuỗi liên kết giá trị sản phẩm giữa Công ty Cổ phần Quốc tế Ngọc Hà và người dân tại 2 xã Hải Sơn, Bắc Sơn; Công ty Cổ phần Khai thác khoáng sản Thiên Thuận Tường cũng đang nghiên cứu đầu tư dự án chăn nuôi, bảo tồn, phát triển giống lợn Móng Cái theo hướng hữu cơ, an toàn, bền vững tại xã Hải Đông và Hải Tiến.

Thực hiện Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 “Về ban hành chính sách hỗ trợ gia đình, tổ chức, cá nhân đưa gia súc, gia cầm vào giết mổ tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020”, TP Móng Cái cũng đang tích cực triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, hiện đang có nhà đầu tư nghiên cứu dự án đầu tư một địa điểm giết mổ tại phường Hải Yên. Đối với Nghị quyết số 43/2016/NQ/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 “Về một số cơ chế tài chính khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020”, với 4 nội dung hỗ trợ trong lĩnh vực khoa học công nghệ bằng nguồn ngân sách tỉnh, Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ xem xét.

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào mô hình trồng cam tại xã Quảng Nghĩa

Riêng đối với nội dung hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 45/2016 của HĐND tỉnh, thành phố đã phân khai 1,985 tỷ đồng. Tính đến tháng 11/2017, thành phố đã hỗ trợ được 85/172 hồ sơ cho 55 tổ chức, cá nhân thực hiện nuôi trồng thủy sản và kinh tế trang trại với tổng kinh phí gần 992 triệu đồng. UBND Thành phố cũng đã phân khai 500 triệu đồng hỗ trợ đầu tư phát triển khoa học công nghệ đối với dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào mô hình trồng cam tại xã Quảng Nghĩa”, tính đến nay, dự án đã triển khai trồng được 8ha cam V2 trong vùng quy hoạch sản xuất cam tập trung 30ha xã Quảng Nghĩa, lắp đặt xong hệ thống tươi tiết kiệm nước. Thành phố cũng đã thực hiện hỗ trợ 20 lượt tổ chức, cá nhân tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền hỗ trợ là 131 triệu đồng. Hiện trên đia bàn thành phố có 26 HTX nông nghiệp, 27 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố đã tích cực thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển HTX, tổ hợp tác theo quy định của tỉnh.

Đối với Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về việc bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. Hiện Thành phố có 2 xã Hải Sơn và Bắc Sơn thuộc diện đầu tư của chương trình 135. TP Móng Cái đã phân khai kinh phí đầu tư cho 5 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, 2 dự án phát triển sản xuất tại 2 xã Bắc Sơn và Hải Sơn. Tại xã Bắc Sơn, năm 2017, thành phố Móng Cái đã phân bổ 1,5 tỷ đồng cho 3 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng: Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao xã; sửa chữa kênh mương thôn Pẹc Nả, xây dựng tuyến kênh mương bản Cao Lan và dự án nuôi lợn thương phẩm với mức đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng với 35 hộ dân tham gia. Tại xã Hải Sơn, năm 2017, thành phố cũng đã bố trí gần 2 tỷ đồng triển khai 2 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và 1 dự án phát triển sản xuất.

Hệ thống kênh mương tưới tiêu bản Cao Lan, xã Bắc Sơn được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn chương trình 135

Đồng chí Vũ Văn Kinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết: “Để tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành năm 2016 và các văn bản có liên quan trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả, thời gian tới, TP Móng Cái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách của HĐND tỉnh đến người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh; kịp thời đề xuất sửa đổi bổ sung các chính sách phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông thôn tại địa phương; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, HTX và người dân nhằm thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn; lãnh đạo Thành phố duy trì tiếp xúc doanh nghiệp định kỳ thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động tiếp cận, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân ngay từ khi bắt đầu dự án; tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm lợi thế, sản phẩm OCOP của địa phương. Bên cạnh đó hình thành các chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất nông nghiệp.”

Việc triển khai hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh về các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong lĩnh cưc nông nghiêp nông thôn trên địa bàn thành phố; bước đầu hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa cho hiệu quả kinh tế cao, mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho dân cư khu vực nông thôn, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế - xã hội Thành phố phát triển nhanh và bền vững, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Tin cùng chuyên mục

Trao tặng thùng rác, nắp ủ rác hữu cơ

Trao tặng thùng rác, nắp ủ rác hữu cơ


Hội Nông dân Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất

Hội Nông dân Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất


Thanh niên khởi nghiệp bằng vườn rau thủy canh

Thanh niên khởi nghiệp bằng vườn rau thủy canh


Hội nghị chuyên đề nghe tiến độ Đề án giao đất giao rừng và xây dựng Nông thôn mới

Hội nghị chuyên đề nghe tiến độ Đề án giao đất giao rừng và xây dựng Nông thôn mới


Dân vận khéo nhờ ý Đảng hợp lòng dân

Dân vận khéo nhờ ý Đảng hợp lòng dân


“Nhiệm vụ kép” ở địa bàn cửa ngõ Móng Cái

“Nhiệm vụ kép” ở địa bàn cửa ngõ Móng Cái


Hội nghị điển hình tiên tiến Phường Hải Yên lần thứ II

Hội nghị điển hình tiên tiến Phường Hải Yên lần thứ II


Bắc Sơn biểu dương điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Bắc Sơn biểu dương điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi


Tổng kết mô hình giống lúa thuần mới ĐT100, ĐT120 vụ xuân 2020

Tổng kết mô hình giống lúa thuần mới ĐT100, ĐT120 vụ xuân 2020


Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới tại Hải Xuân

Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới tại Hải Xuân


Hiệu quả chương trình hỗ trợ vốn vay ở các CLB liên thế hệ tự giúp nhau

Hiệu quả chương trình hỗ trợ vốn vay ở các CLB liên thế hệ tự giúp nhau


Hội LHPN Phường Hòa Lạc hỗ trợ con giống tới đồng bào khó khăn

Hội LHPN Phường Hòa Lạc hỗ trợ con giống tới đồng bào khó khăn


Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái chung sức xây dựng nông thôn mới

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái chung sức xây dựng nông thôn mới


Gia đình người Sán Chỉ làm theo lời Bác

Gia đình người Sán Chỉ làm theo lời Bác


Tuổi trẻ Thành phố Móng Cái  tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng thanh niên 2020

Tuổi trẻ Thành phố Móng Cái tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng thanh niên 2020