Móng Cái tiếp tục tổ chức kỳ họp HĐND chuyên đề bằng hình thức họp “không giấy tờ”

21/08/2020 15:38
Chiều ngày 21/8/2020, HĐND TP Móng Cái khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 20- kỳ họp chuyên đề. Việc tổ chức kỳ họp tiếp tục được thực hiện bằng hình thức “họp không giấy tờ”.

Tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Móng Cái đã thống nhất thông qua Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040; Điều hòa (đợt 3) kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2020 và nguồn vốn thực hiện Chương trình XD nông thôn mới.

Quang cảnh kỳ họp 

Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái 

khai mạc kỳ họp 

Theo đó, Đồ án điều chỉnh Khu KTCK Móng Cái được tính toán với các chỉ tiêu của đô thị loại I theo đúng định hướng của Tỉnh là đến năm 2030, TP Móng Cái trở thành đô thị loại I trên cơ sở sát nhập 02 địa giới hành chính là Móng Cái và Hải Hà. Đồ án điều chỉnh cơ bản đảm bảo tính thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển, phát huy tối đa dư địa và tiềm năng lợi thế của Khu KTCK Móng Cái đến năm 2040, phát triển bền vững hiện đại theo hướng “1 trục, 2 vùng, 3 trung tâm”.

Đồng chí Dương Thị Huệ, ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Móng Cái

điều hành chương trình 

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái 

trình bày tờ trình về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Khu KTCK Móng Cái 

Về việc điều hòa kế hoạch đầu tư phát triển các nguồn vốn: Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, việc rà soát, đánh giá tính cần thiết đầu tư và khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2020 và nguồn vốn thực hiện Chương trình XD nông thôn mới là cần thiết, trên cơ sở đó điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư năm 2020 phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án, phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án trên địa bàn Thành phố.

Việc thống nhất quyết nghị thông qua Nghị quyết về 2 nội dung trên là bước thực hiện thủ tục để HĐND, UBND TP Móng Cái triển khai các bước tiếp theo theo luật định.

Các Đại biểu biểu quyết  bằng phiếu điện tử

Được biết, trước đó, tại kỳ họp thứ 19, HĐND TP đã thí điểm thực hiện kỳ họp không giấy tờ, tại kỳ họp thứ 20, các tiện ích của thành phố thông mình đã được ứng dụng hiệu quả, nhiều đổi mới. Các đại biểu tham gia ý kiến và 100 % đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết trên phần mềm họp thông minh

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...