MTTQ TP Móng Cái: Tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới”

18/09/2021 22:39
Nhằm tiếp tục phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của UB Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn TP Móng Cái cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ủy ban MTTQ Thành phố tiếp tục phát động phong trào toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn.

Trao tặng máy xét nghiệm Realtime PCR cho Thành phố Móng Cái

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của T.W, của Thủ tướng Chính phủ; Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Thực hiện Công văn số 1397/MTTQ-BTT ngày 25/8/2021 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Công văn số 449-CV/TU ngày 25/8/2021 của Thành ủy Móng Cái  và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố và ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhằm tiếp tục phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp, các ngành và nhân dân cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Ủy ban MTTQ Thành phố tiếp tục phát động phong trào toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn. 

Theo đó, UB MTTTQ TP Móng Cái đã quán triệt, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương,  tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Móng Cái về phòng, chống dịch Covid-19; giữ địa bàn “an toàn - ổn định trong trạng thái bình thường mới”. Thông qua phong trào nhằm xây dựng từng gia đình; từng khu dân cư; xã, phường và thành phố là địa bàn an toàn là “ vùng xanh” không để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, người trốn cách ly, người cố tình vào thành phố mà không khai báo, không chấp hành các quy định phòng chống dịch dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Ký cam kết toàn dân  tham gia phòng chống XNC trái phép phòng chống dịch Covid - 19 tại khu 3 phường Ka Long

Trên cơ sở triển khai phong trào đồng bộ, rộng khắp, thu hút được sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị để khuyến khích tinh thần, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức trong phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố Móng Cái.

UB MTTQ TP Móng Cái đã đề ra các giải pháp thực hiện trong đó chú trọng tới việc tập trung phối hợp triển khai nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả đến các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và từng người dân, từng hộ gia đình trên địa bàn Thành phố các chủ trương, quan điểm, giải pháp chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Móng Cái về phòng, chống dịch Covid-19.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong các cấp, các ngành, hệ thống chính trị từ thành phố đến thôn khu, nhất là các tầng lớp Nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm: “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; Chiến lược “5K + Truyền thông+ Công Nghệ + Vắc- xin” và 5 T lấy xã phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm chủ thể phòng, chống dịch; sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch; đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng chung của chính quyền và nhân dân.

Phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống XNC trái phép và cam kết phòng chống dịch Covid - 19

UB MTTQ cùng các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên, nhất là đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch; kịp thời lan tỏa thông tin nhanh, chính xác, tích cực trên Internet và mạng xã hội, đồng thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch, giả mạo, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền kết quả phòng chống dịch Covid-19 của Thành phố, của tỉnh và cả nước; tuyên truyền vận động đến từng hộ gia đình, từng người dân trong độ tuổi nắm rõ về ý nghĩa lợi ích, tầm quan trọng và hiệu quả của tiêm vắc xin để người dân hiểu, tự giác và tích cực tham gia ủng hộ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo tinh thần “Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng” nhằm đạt tỷ lệ tham gia tiêm chủng cao nhất. Khuyến cáo người dân cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 lân truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác và chỉ đi tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các cơ sở y tế, địa điểm tiêm chủng, các đơn vị được Sở Y tế chỉ định hoặc ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố tổ chức. Thông qua công tác tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau; tinh thần vì cộng đồng, tập thể, các hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình, phù hợp; gương người tốt việc tốt trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19; qua đó, tạo tinh thần lạc quan, đoàn kết, ngăn ngừa và phê phán các hành vi ích kỷ, trục lợi, phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch Covid-19;  Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận, các tổ tự quản ở khu dân cư nhất là tổ Covid-19 cộng đồng, mô hình an ninh cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết phát hiện, tố giác người nhập cảnh trái phép, tuyệt đối không tiếp tay, bao che người nhập cảnh trái phép, người đi về từ vùng dịch mà không thực hiện khai báo y tế và không thực hiện yêu cầu cách ly theo quy định với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP tặng quà động viên các chốt phòng chống dịch trên địa bàn phường Trà Cổ

UB MTTQ TP thực hiện tốt công tác giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện quy định về phòng, chống dịch; chú trọng giám sát việc hỗ trợ các đối tượng được thụ hưởng trong Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chỉnh phủ và các quy định của tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, những vấn đề khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp để kịp thời đề xuất giải pháp hỗ trợ, chia sẻ khó khăn; nhất là người dân chịu tác động trực tiếp của các biện pháp phòng, chống dịch một cách kịp thời, thiết thực, hiệu quả; Tiếp tục tuyên truyền, vận động, huy động ủng hộ nguồn lực cho phòng, chống dịch; khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, phối hợp tổ chức các hoạt động, chương trình từ thiện, hỗ trợ giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, từ đầu năm 2021 đến nay quỹ phòng chống dịch Covid - 19 của Thành phố đã có nhiều tập thể, cá nhân cơ quan đơn vị và các nhà hảo tâm ủng hộ số tiền trên 2.1 tỷ đồng và nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác phòng chống dịch; đẩy mạnh vận động tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa nông sản trên địa bàn Tỉnh và Thành phố; cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân phấn đấu vượt qua thách thức, giữ vững niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo  2 công ty ủng hộ máy xét nghiệm

kiểm tra việc vận hành máy xét nghiệm Realtime - PCR  tại Bệnh viện số 1 TP Móng Cái

Đợt phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới” này với nhiều cách làm phong phú và thiết thực, hiệu quả được UB MTTQ các cấp từ Thành phố đến cơ sở triển khai rộng khắp trong toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhằm chung tay cùng với cả hệ thống chính trị và chính quyền với một quyết tâm cao nhất là đẩy lùi dịch Covid-19, giữ vững “vùng xanh” an toàn, nỗ lực thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid - 19 vừa phát triển KT - XH trên địa bàn./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...