Banner tin

TP Móng Cái năm 2017:

Nỗ lực thay đổi tư duy, quan điểm và hành động

Với lợi thế địa kinh tế, địa chính trị, và với nhiều nỗ lực thay đổi tư duy, quan điểm và hành động, năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, nhưng Móng Cái đã có những bước phát triển tiến bộ, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả đó đã và tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất trên dưới một lòng của cả hệ thống chính trị toàn thành phố.

 

Chợ Trung tâm Móng Cái, một đầu mối giao thương quan trọng trong hệ thống thương mại của Móng Cái

Móng Cái bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng với sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền Thành phố, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được những kết quả tích cực. Trong năm, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố đạt 1.825 tỷ đồng cao nhất từ trước đến nay, trong đó: thu nội địa đạt 1.126,7 tỷ đồng (bao gồm cả số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh), tăng 13% so dự toán tỉnh giao; tăng 10% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố; thu nội địa đạt 963,2 tỷ đồng (không bao gồm số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh), tăng 4,4% so dự toán tỉnh giao, tăng 1,9% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND thành phố và đạt 100% chỉ tiêu phấn đấu thu được giao. Giá trị sản lượng công nghiệp đạt 7.314 tỷ đồng, tăng 15%CK (sản phẩm chủ yếu, sợi vải cotton đạt 148.285,8 tấn, tăng 4,1%CK; sản lượng dầu (DMC) đạt 1.900 tấn, tăng 78,5%CK). Tổng doanh thu vận tải bốc xếp hàng hóa đạt 598,617 tỷ đồng, tăng 6,5%CK; khối lượng vận chuyển hàng hóa đạt 731,18 nghìn tấn, tăng 1,1%CK. Khách du lịch đến Móng Cái đạt 2.053.030 lượt người, tăng 30%CK. Phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt triển khai đảm bảo tiến độ, nhất là một số dự án công trình trọng điểm, động lực (đường dẫn cầu Bắc Luân II; đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; Cầu phao tạm; lối mở Pò Hèn (VN) – Thán Sản (TQ)). Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, phúc lợi xã hội và đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại được tăng cường, mở rộng hợp tác và đi vào chiều sâu.

Thương mại, du lịch đang trở thành lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của thành phố

Những kết quả trên khẳng định các giải pháp đúng và trúng mà cấp ủy chính quyền TP Móng Cái đã triển khai thực hiện. Giải pháp quan trọng đó là Thành phố đã quan tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, chủ đề công tác năm của Thành phố “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; tập trung chỉnh trang đô thị”. Bên cạnh đó, thành phố thực hiện đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản với tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thành phố phát triển. Đặc biệt, trong năm 2017, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thành phố đã thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ đã huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng đô thị, nông thôn, thực hiện nâng cấp Móng Cái trở thành đô thị loại II. Ưu tiên và đa dạng các nguồn lực để đầu tư, nhất là hình thức đối tác công - tư (PPP) cho các công trình, dự án hạ tầng giao thông, dịch vụ cửa khẩu, y tế, giáo dục, hạ tầng thiết yếu vùng sâu, vùng xa. Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện đồng bộ, đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả chuỗi các công trình, dự án trọng điểm, động lực: Đường dẫn Cầu Bắc Luân II; lối mở Pò Hèn (VN) - Thán Sản (TQ); Cảng ICD Thành Đạt kết nối với lối mở cầu phao tạm Km3+4 phường Hải Yên; cửa khẩu Bắc Luân I, II; tuyến đường từ Trung tâm Thành phố đi Trà Cổ - Mũi Ngọc; Quốc lộ 18C từ Km3+4 phường Hải Yên đến Bắc Phong Sinh; dự án "Phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng lần thứ 2" sử dụng nguồn vốn ADB... Về đẩy mạnh cải cách hành chính đã đơn giải hóa thủ tục hành chính; tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công và bộ phận một cửa hiện đại cấp xã gắn với xây dựng Chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực cải thiện nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số (SIPAS); rà soát, đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực thực hiện nâng cấp Trung tâm hành chính công Thành phố thành Trung tâm phục vụ hành chính công. Về phát triển nguồn nhân lực đã triển khai hiệu quả Đề án của tỉnh Quảng Ninh về đào tạo, bồi dưỡng, phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2020, trọng tâm là đội ngũ cán bộ cơ sở và đội ngũ chuyên môn trực tiếp; Quy hoạch phát triển nhân lực KKTCK Móng Cái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; chú trọng công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của Thành phố.

Trong hoạt động thu hút đầu tư, thành phố đã tiến hành cải thiện mạnh mẽ môi trường, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố. Trong đó, đã tiến hành đổi mới công tác tiếp xúc doanh nghiệp theo hướng chuyên đề chuyên sâu, thiết thực và hiệu quả; nâng cao chất lượng thực hiện 08 chỉ số thành phần DDCI cấp huyện, nâng cao năng lực cạnh tranh (DDCI).

Móng Cái phấn đấu trong năm 2018, giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 12,8%

Với chủ đề công tác năm 2018 là "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tiếp tục đổi mới, tinh gọn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", TP Móng Cái đang tích cực chỉ đạo các địa phương và các ngành liên quan tập trung đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn kết chặt chẽ với thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Theo đó, thành phố đã đặt ra mục tiêu trong năm 2018, phấn đấu tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn Thành phố tăng 14,9%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tăng 7,2%; Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu tăng 12,5%; Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tăng 10%; Tổng thu ngân sách nhà nước phần thu nội địa đạt 1.112,248 tỷ đồng. Giảm 50 hộ nghèo; Đưa 03 xã Hải Sơn, Bắc Sơn, Vĩnh Thực đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí mới...

Tin cùng chuyên mục

Quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 tới cán bộ, đảng viên, nhân viên

Quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 tới cán bộ, đảng viên, nhân viên


Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và kiến thức Quốc phòng – An ninh cho Đảng viên mới khóa III năm 2018

Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và kiến thức Quốc phòng – An ninh cho Đảng viên mới khóa III năm 2018


Công ty bảo hiểm Prudential tri ân khách hàng

Công ty bảo hiểm Prudential tri ân khách hàng


Bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non TP Móng Cái năm học 2018-2019

Bế mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non TP Móng Cái năm học 2018-2019


Khoảng 2,7 triệu lượt khách đến Móng Cái trong năm 2018

Khoảng 2,7 triệu lượt khách đến Móng Cái trong năm 2018


Đồn Biên phòng Bắc Sơn: Bắt giữ và xử lý 2 tàu hút cát trái phép

Đồn Biên phòng Bắc Sơn: Bắt giữ và xử lý 2 tàu hút cát trái phép


Sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2018

Sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2018


Vòng thi chung kết gắn với tổng kết hoạt động tuyên truyền hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2018

Vòng thi chung kết gắn với tổng kết hoạt động tuyên truyền hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2018


Giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Thành ủy Móng Cái (Việt Nam) với Văn phòng Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc)

Giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa Văn phòng Thành ủy Móng Cái (Việt Nam) với Văn phòng Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc)


Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý cấp Thành phố và cơ sở năm 2018

Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý cấp Thành phố và cơ sở năm 2018


Đối thoại , vận động doanh nghiệp bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Đối thoại , vận động doanh nghiệp bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Vân Đồn - Móng CáiMóng Cái đối thoại với hộ dân, thuyết phục bàn giao mặt bằng dự án GMSII

Móng Cái đối thoại với hộ dân, thuyết phục bàn giao mặt bằng dự án GMSII


Khánh thành và bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình hội viên CCB

Khánh thành và bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình hội viên CCB


Móng Cái tẩy giun cho toàn bộ học sinh tiểu học

Móng Cái tẩy giun cho toàn bộ học sinh tiểu học