Hạt Kiểm lâm TP Móng Cái:

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng

18/04/2022 20:57
Thực hiện lời dạy của Bác: "Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý", thời gian qua, tập thể cán bộ công chức, viên chức Hạt Kiểm lâm TP Móng Cái luôn chủ động, sáng tạo, nêu cao tinh thần tự giác, nỗ lực thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Thành phố Móng Cái có diện tích đất lâm nghiệp là 28.835,15ha, chiếm gần 60 %

Thành phố Móng Cái có diện tích đất lâm nghiệp là 28.835,15ha/51.500ha đất tự nhiên, chiếm gần 60 %, trong đó: Rừng phòng hộ là 15.696,73 ha, rừng sản xuất 13.138,41 ha. Là địa phương có diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân bố không đều tại các xã, phường nên để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đang là một vấn đề đặt ra rất cấp thiết nhằm hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp như: Khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng, tự ý chuyển đổi đất lâm nghiệp sang đất khác,… Vì vậy, đòi hỏi phải có sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và đặc biệt là nâng cao được sự nhận thức của người dân.

Đồng chí Trần Văn Hiển, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Móng Cái cho biết: “Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, ngoài áp dụng các chế tài xử lý vi phạm, thì công tác tuyên truyền vẫn là giải pháp nòng cốt mang tính bền vững. Do vậy, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường công tác chỉ đạo các Đội phụ trách từng địa bàn bám cơ sở, nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền về Luật Lâm nghiệp, các quy định liên quan đến lĩnh vực lâm nghiệp tại địa bàn được phân công phụ trách. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm Thành phố tăng cường phối hợp với các địa phương có rừng tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ rừng đến từng thôn, khu, hộ dân”.

Hạt Kiểm lâm Thành phố tăng cường quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, dõi diễn biến tài nguyên rừng, theo dõi sâu bệnh hại rừng,

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và các Nghị định, Thông tư trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm Thành phố đã ban hành Quyết định về việc phân công nhiệm vụ, xây dựng chương trình công tác năm và hằng tháng trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ, công chức của đơn vị về công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, dõi diễn biến tài nguyên rừng, theo dõi sâu bệnh hại rừng, tuyên truyền và phòng cháy chữa cháy rừng. Hàng năm, Hạt rà soát có kế hoạch luân chuyển cán bộ kiểm lâm địa bàn cho phù hợp với thực tế và yêu cầu của công việc.

Công tác tuyên truyền đến với người dân được lực lượng Kiểm lâm thực hiện bằng nhiều hình thức như: Tham gia vào thành phần của tổ tuyên truyền pháp luật của thành phố, xã, phường. Lồng ghép nội dung tuyên tuyền; gắn tuyên truyền với các buổi họp của xã, phường, thôn khu; phối hợp tuyên truyền trên các hệ thống loa truyền thanh của xã, phường; in ấn panô và xây dựng các bảng biển tuyên truyền nơi công cộng,…Vì vậy, đã thu hút được đông đảo người dân tham gia, chất lượng các buổi tuyên truyền được cải thiện, nội dung tuyên truyền được rút gọn, làm mới sao cho phù hợp với từng địa phương.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm Thành phố cũng thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ Kiểm lâm địa bàn nhằm nâng cao năng lực, trình độ để tham mưu tốt cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phát triển, cùng với sự nỗ lực Hạt Kiểm lâm TP Móng Cái, các đơn vị liên quan và cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến xã, phường, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn Hạt Kiểm lâm Thành phố quản lý được bảo đảm và đã có chuyển biến tích cực. Các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp được phát hiện và ngăn chặn kịp thời; công tác phòng, chống cháy rừng được bảo đảm; công tác giao khoán bảo vệ rừng cho người dân và cộng đồng dân cư thôn, bản, khu phố đã góp phần xã hội hóa nghề rừng, tạo công ăn việc làm, gắn quyền lợi, trách nhiệm của người dân và cộng đồng dân cư thôn, bản, khu phố với công tác quản lý, bảo vệ rừng. Từ đó, người dân trên địa bàn Thành phố đã tích cực cùng với lực lượng chuyên trách tham gia bảo vệ rừng.

Tính đến ngày 10/3/2022, diện tích trồng rừng trên địa bàn Thành phố là 51,31 ha (trong đó, rừng Phòng hộ: 3,2 ha, Sản xuất: 48,11 ha). Trồng tổng số 29.580  cây trồng phân tán các loại. Đến hết tháng 3/2022, đơn vị đã xử lý và tham mưu xử lý 03 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Đến hết tháng 3/2022, đơn vị đã xử lý và tham mưu xử lý 03 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Đồng chí Trần Văn Hiển, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thành phố cho biết thêm: “Để nâng cao công tác công tác tuyên truyền Luật Lâm nghiệp trong công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng đạt hiệu quả, thời gian tới, Hạt Kiểm lâm Thành phố tiếp tục tham mưu cho Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường thường xuyên triển khai các nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; đặc biệt là quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên hiện có, các dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đẩm bảo đúng theo qui định. Tham mưu triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Vận động tuyên truyền CCVC, người lao động, nhân dân (chủ rừng) có diện tích trồng rừng đăng ký hưởng ứng thực hiện trồng rừng Lim, Giổi, Lát trên địa bàn năm 2022. Chủ động kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép và các hành vi mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, cất giữ lâm sản trái pháp luật; xử lý nghiêm các vi phạm. Duy trì trực 24/24 để tiếp nhận thông tin và xử lý thông tin về QLBVR&PCCCR theo đúng quy định. Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến lâm sản, giống cây trồng lâm nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ gia đình, cá nhân phát triển rừng, trồng cây bản địa, cây gỗ lớn”.

Bằng những việc làm cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Hạt Kiểm lâm TP Móng Cái đã, đang và sẽ nỗ lực học tập và làm theo lời Bác, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCR. Không để xảy ra “điểm nóng” về tàn phá rừng, cháy rừng; khai thác, mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...