Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới.

05/06/2024 09:52
Sau một thời gian triển khai Đề án Công an xã chính quy, những đóng góp của lực lượng Công an xã chính quy trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn xã Hải Tiến trong thời gian qua có nhiều kết quả tích cực . Từ đó tìm ra những ưu điểm, hạn chế, khó khăn và nguyên nhân để xây dựng những giải pháp nhằm tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy, đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2021/NĐ-CP quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy. Nghị định số 42/2021/NĐ-CP gồm 04 chương 14 điều, quy định đầy đủ, chi tiết về vị trí, thẩm quyền quyết định tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy (sau đây gọi chung là Công an xã chính quy); quy trình thực hiện; quan hệ công tác, điều kiện bảo đảm hoạt động của Công an xã chính quy; trách nhiệm của các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng Công an xã chính quy, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng Công an xã chính quy.

Công an xã đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong mọi nhiệm vụ được giao.

Xác định công tác xây dựng Công an xã trong sạch vững mạnh có vai trò rất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, Ban Chỉ huy Công an xã  Hải Tiến đề ra quy chế làm việc, phân công, giao việc cụ thể, rõ ràng, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để các đồng chí Công an viên thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng thời tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên động viên Công an viên, tham mưu, đề xuất UBND xã thực hiện các chế độ, chính sách để các đồng chí an tâm công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm. Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, gắn bó giữa lực lượng Công an chính quy với lực lượng bán chuyên trách vf cùng phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể tại địa phương để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.  

Duy trì và phát huy hiệu quả của các mô hình

Từ việc nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của mình, từng cá nhân cán bộ, chiến sĩ công an  đã nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc, tập trung nắm tình hình, bám sát địa bàn, cơ sở, rà soát, phân loại, quản lý đối tượng, giáo dục giúp đỡ các trường hợp tái hòa nhập cộng đồng, không để tái phạm, đồng thời góp phần hạn chế phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật khác.

Phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp triển khai các hoạt động

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhận xét: Hầu hết các anh em về đây đều trẻ tuổi nên các anh em thể hiện tinh thần tuổi trẻ năng động và sáng tạo, qua đó tham mưu tốt cho Đảng ủy, UBND trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Và trong thời gian tới, mong rằng,  lượng công an xã sẽ phát huy hơn nữa vai trò là lực lượng nòng cốt và xung kích đi đầu trong mọi hoạt động đảm bảo an ninh trật tự trên toàn địa bàn./.

Sau y là một số hình ảnh hoạt động , kết quả đạt được của lực lượng công an xã trong 6 tháng đầu năm 2024 :

Đảm bảo an ninh trong mùa Lễ hội
Tham gia phối hợp với các ban ngành kiểm tra an toàn thực phẩm ng dịp Tết Nguyên Đán năm 2024
Tham gia xử lý  ccác hành vi vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự đô  thị
Duy trì và phát huy hiệu quả của mô hình "cổng trường an toàn"
Là lực lượng nòng cốt trong việc xử lý vi phạm trên biển
Lực lượng công an và Đoàn thanh niên thường xuyên đi tuần  , nhắc nhở người dân không nên tắm tại các điểm, khu vực có nguy cơ đuối nước cao. 
Tuyên truyền , giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên là một trong những hoạt động thường xuyên, liên tục.
Giành giải nhì toàn đoàn trong hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố.
Tích cực trong các hoạt động TDTT do địa phương tổ chức
Hoàng Yến
Loading...