Náo nức hướng tới ngày hội toàn dân nơi địa đầu Tổ Quốc

04/06/2022 13:53
Đến thời điểm này, cùng với các địa phương trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 vào ngày 5/6 trên địa bàn TP Móng Cái cơ bản đã hoàn tất. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng sẽ bầu chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc của thôn, khu dân cư. Nhân dân trên địa bàn Thành phố đang náo nức hướng đến ngày hội với niềm tin sẽ lựa chọn được người xứng đáng theo đúng tinh thần “ Dân tin - Đảng cử”.

Tại các thôn, khu phố trên địa bàn đều tràn ngập không khí thi đua sôi nổi với những công trình, phần việc hướng tới chào mừng cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025. Trước đó, các xã, phường chủ động chỉ đạo sâu, sát tới các khu dân cư làm tốt công tác nhân sự lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để tham gia ứng cử trưởng thôn, khu phố. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan và tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở đồng thời, triển khai các bước chuẩn bị cho bầu cử đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai, minh bạch. 

Trên địa bàn Thành phố, 17/17 xã, phường đã thành lập các tổ bầu cử với tổng số 590 thành viên; 74 thôn, khu phố lựa chọn hình thức bầu cử biểu quyết giơ tay; 26 thôn, khu phố lựa chọn hình thức bầu cử bỏ phiếu; 98 thôn, khu phố quyết định thành phần cử tri là đại diện hộ gia đình; 2 thôn quyết định thành phần cử tri là toàn thể cử tri. Các xã, phường đã chủ động rà soát sơ bộ cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ bầu cử; 100/100 thôn, khu phố trên địa bàn TP bố trí điểm bầu cử tại Nhà văn hóa các thôn, khu phố đảm bảo thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử.

Được biết, trước đó các xã, phường đã ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác bầu cử đảm bảo nội dung, tiến độ; việc tuyên truyền được thực hiện thông qua các hình thức: niêm yết công khai tại các nhà văn hóa khu dân cư, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của xã, phường,tuyên truyền trực quan và tổ chức chỉnh trang các nhà văn hóa nơi bầu cử và thực hiện ra quân tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn Thành phố.


Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại những nơi diễn ra cuộc bầu cử, các tổ bầu cử đã thực hiện xong việc rà soát, lập danh sách cử tri; niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử tại nhà văn hóa. TP đã, đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát danh sách cử tri trên địa bàn, về số lượng cử tri tính đến ngày 30/5/2022 trên địa bàn TP có 23.466 cử tri là đại diện hộ gia đình thực hiện công tác bầu cử.

Đến thời điêm này, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Trưởng thôn, khu phố trên địa bàn Thành phố đã cơ bản hoàn tất và sẵn sàng cho ngày 5/6 sắp tới

Ngày bầu cử đang tới rất gần, đến nay mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo theo đúng tiến độ, kế hoạch của tỉnh đề ra. TP Móng Cái đang chỉ đạo các phòng ban chức năng và các xã phường thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, đảm bảo ANTT trước, trong và sau bầu cử, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nếu có tình huống bất ngờ xảy ra. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận, phấn đấu có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt cao nhất và nhanh nhất trong ngày hội bầu cử 5/6 sắp tới./.

(Ành trong bài có sử dụng ảnh của CTV)

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...