Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Móng Cái giao dịch đầu xuân 2024 tại điểm xã Hải Tiến.

19/02/2024 16:40
Với phương châm hoạt động “thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ” và tinh thần “phục vụ tại nhà, giải ngân tại xã” NHCSXH Thành phố Móng Cái luôn đồng hành sát cánh, mang vốn tín dụng chính sách của Chính phủ đến với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tổ giao dịch lưu động tại Điểm giao dịch xã Hải Tiến là một trong các điểm được tổ chức hoạt động với đặc trưng riêng của Ngân hàng Chính sách xã hội, hoạt động giao dịch xã đã giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ kịp thời để có nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội. 

Quang cảnh của phiên giao dịch

Hàng tháng vào ngày giao dịch cố định, khi khách hàng đến trả nợ gốc, nhận tiền vay, gửi tiết kiệm hoặc có ý kiến, đề xuất liên quan đến các chương trình tín dụng chính sách đang triển khai thực hiện trên địa bàn, thì cán bộ và nhân viên Ngân hàng kịp thời thực hiện tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi, quy định trong vay vốn, sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ gốc, lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận. Cùng với đó, hoạt động của tổ giao dịch lưu động đều được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định và được NHCSXH Thành phố, Tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời rút kinh nghiệm nhằm từng bước nâng cao chất lượng giao dịch xã. 

Đ/c Nguyễn Hồng Sâm - Tổ trưởng tổgiao dịch điểm Hải Tiến đã trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Hoạt động giao dịch tại Điểm giao dịch xã Hải Tiến đã đi vào nề nếp, ổn định. Các tổ chức Hội, đoàn thể nhận ủy thác tích cực phối hợp với tổ giao dịch lưu động của NHCSXH Thành phố trong việc hướng dẫn khách hàng đến giao dịch, Tổ trưởng Tổ TK&VV làm thủ tục giao dịch với Ngân hàng giúp cho việc giao dịch được nhanh chóng, thuận lợi.

Nhờ tổ chức tốt các phiên giao dịch lưu động, thời gian qua, công tác tín dụng đã phát huy được hiệu quả, chất lượng tín dụng được nâng lên, tăng khả năng thu nợ, giảm nợ quá hạn; chất lượng hoạt động ủy thác, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng cao; hiệu quả hoạt động giao dịch tại điểm xã Hải Tiến hàng năm được xếp loại Tốt. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm đạt kết quả khả quan. Thời gian tới, NHCSXH Thành phố Móng Cái tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động tại Điểm giao dịch xã Hải Tiến nói riêng và các điểm giao dịch trên toàn địa bàn thành phố Móng Cái nói chung; tăng cường rà soát, cập nhật các văn bản, quy định, chính sách mới tại các điểm giao dịch để người dân nắm bắt, tiếp cận các nguồn vốn vay nhanh chóng. Đồng thời, lồng ghép vốn tín dụng chính sách với các mô hình khuyến nông, khuyến lâm; chuyển giao khoa học kỹ thuật và các nguồn vốn khác để giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn có hiệu quả, ổn định cuộc sống./

 

Hoàng Yến
Loading...