Ngân hàng Chính sách xã hội TP Móng Cái tích cực hỗ trợ người lao động phường Trà Cổ

15/11/2023 15:34
Với sự đồng hành của NHCSXH 21 năm qua cùng người nghèo và các đối tượng chính sách khác, các “chiến sĩ áo hồng” của NHCSXH TP. Móng Cái cùng các tổ chức hội đoàn thể phường Trà Cổ đã hỗ trợ cho người nghèo và người lao động trên địa bàn phường được tiếp cận với nguồn vốn duy trì mở rộng việc làm, xây mới, sửa chữa nhà ở vì mục tiêu xây dựng một cuộc sống ấm no, đảm bảo trên nền tảng sinh kế bền vững cho nhân dân.
Một buổi giao dịch giữa Ngân hàng chính sách xã hội TP tại phường Trà Cổ.

Năm 2023, 03 tổ chức Hội đoàn thể phường Trà Cổ (Hội Phụ nữ, Nông dân và Đoàn Thanh niên) đã làm tốt vai trò tín chấp vay vốn với NHCSXH TP. Móng Cái, là cầu nối giữa Ngân hàng với đối tượng chính sách và người lao động địa phương. Hiện tại, địa bàn phường Trà Cổ có 08 tổ vay vốn gồm 364 hội viên hộ gia đình thuộc 03 tổ chức hội với số dư tín chấp trên 21,5 tỉ đồng phục vụ mục đích chủ yếu là giải quyết, hỗ trợ việc làm, sản xuất kinh doanh và nhà ở xã hội. Thời gian qua, sự phối hợp giữa Ban giảm nghèo, các hội đoàn thể phường với NHCSXH TP đã đạt được những thành tựu cụ thể, thiết thực, khẳng định được uy tín, vai trò của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, vì mục tiêu phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo bền vững, đảm bảo công bằng và an sinh xã hội, "chăm lo các đối tượng yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền trên cả nước" theo chủ trương, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nguồn vốn vay tín chấp được người lao động sử dụng vào nuôi trồng thủy sản và các ngành nghề kinh doanh khác mang lại hiệu quả kinh tế, giải quyết được nhu cầu việc làm.

Đặc biệt, trong tháng 11, ngân hàng đã thực hiện hỗ trợ vay vốn, giải ngân số tiền trên 2,3 tỉ đồng cho các hội viên ở các tổ. Đây là đợt giải ngân lớn trong năm, thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện và giúp đỡ của NHCSXH TP cũng như các cấp, các ngành trong việc khai sáng tư duy làm ăn kinh tế, gắn vốn tín dụng với lợi thế và chính sách phát triển kinh tế địa phương cho người lao động. Đồng thời, định kỳ mỗi tháng, NHCSXH TP đều thực hiện giao ban với 03 tổ chức hội đoàn thể, 08 tổ trưởng tổ vay vốn để đánh giá kết quả giao dịch, hoạt động hàng tháng, rà soát tình hình dư nợ, kiểm tra nguồn vốn vay, tuyên truyền phổ biến các văn bản, chỉ thị của các cấp,…

Giải ngân cho người lao động theo hợp đồng tín dụng.
Giao ban thường kỳ giữa Tổ trưởng đại diện NHCSXH TP và các Hội, Tổ vay vốn.

Trải qua 21 năm xây dựng và phát triển - một chặng đường đầy gian khó, đồng hành, vì hạnh phúc người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội. Đặc biệt, hơn 9 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, với quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị, các tổ chức Hội đoàn thể và NHCSXH TP. Móng Cái đã triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực thi tín dụng chính sách xã hội góp phần tạo được lòng tin của nhân dân đối với chính quyền và hoạt động của NHCSXH thành phố./.

PTH
Loading...