Ngày 26/3/2023, TP Móng Cái sẽ tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy tập thể, Chạy việt dã

24/03/2023 14:17
Thực hiện Kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023; Kế hoạch của UBND TP Móng Cái về triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn, giai đoạn 2021 - 2030 và Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật trên địa bàn TP Móng Cái, giai đoạn 2021 - 2025.
Xá Bắc Sơn hưởng ứng ngày chạy Olympic

TP Móng Cái sẽ tổ chức Lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và Giải chạy tập thể, chạy Việt dã vào 7 giờ ngày 26/3/2023; đồng thời ngay sau lễ phát động là giải chạy tập thể vào 07h45 phút và Giải chạy việt dã vào 9h30 phút ngày 26/3/2023; Địa điểm tổ chức Lễ phát động tại Quảng trường Trung tâm Truyền thông và Văn hóa, địa điểm thi đấu đại lộ Hòa Bình, phường Hòa Lạc. Ngân hàng Agribank chi nhánh Đông Quảng Ninh là nhà tài trợ trang phục củ chương trình.

Theo đó, lực lượng chạy Olympic gồm khối đoàn khách mời dự lễ phát động; Khối Công chức, viên chức, lao động các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Khối Ngân hàng Agribank; Lực lượng chạy tập thể, gồm 3 khối với tổng số 33 đội dự thi. Đối với lực lượng tham gia chạy Việt dã tất cả các công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại TP Móng Cái có đủ sức khoẻ và đăng ký tham gia; các đơn vị đăng ký tại các phường, xã, cơ quan, xí nghiệp, công ty, đơn vị, lực lượng vũ trang, trường học trên địa bàn.

Thông qua giải chạy nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe; xây dựng con người Quảng Ninh, con người Móng Cái phát triển toàn diện, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội cho các tầng lớp nhân dân, trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh thiếu niên, và lực lượng vũ trang. Đồng thời, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); 77 năm ngày truyền thống Ngành Thể dục Thể thao (27/3/1946 - 27/3/2021); Chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 qua đây nhằm đẩy mạnh Cuộc vận động “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước” để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc góp phần xây dựng TP Móng Cái ngày càng giàu mạnh và văn minh./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...