Ngày làm việc thứ ba Đại hội XIII của Đảng: Thảo luận văn kiện đại hội

27/01/2021 13:45
Ngày 27/1, ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận các văn kiện đại hội.

Quang cảnh Đại hội XIII của Đảng.

Dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu thay mặt cho gần 5,2 triệu đảng viên cả nước. Trong số đó có 191 đồng chí đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 1.381 đại biểu được bầu từ đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương, 15 đại biểu thuộc các Đảng bộ ngoài nước do Bộ Chính trị chỉ định. Đại biểu nam có 1.365 đồng chí, chiếm 86,01%; đại biểu nữ có 222 đồng chí, chiếm 13,99%; đại biểu là người dân tộc thiểu số có 175 đồng chí, chiếm 11,03% tổng số đại biểu.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh dự Đại hội gồm 21 đồng chí do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký làm trưởng đoàn, đại diện cho hơn 102.500 đảng viên trong toàn tỉnh. Trước Đại hội, cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tích cực đóng góp những ý kiến tâm huyết, góp phần nâng cao chất lượng các dự thảo báo cáo trình Đại hội, với gần 77.000 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, có 10.746 lượt ý kiến phát biểu tham gia góp ý. Đồng thời, Đoàn đã tổ chức đóng góp ý kiến vào các dự thảo: Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc; chuẩn bị tham luận tại Đại hội; tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các thành viên trong Đoàn…

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trao đổi ngoài hội trường.

Trước đó, trong ngày làm việc thứ hai của Đại hội, các đại biểu đã nghe diễn văn khai mạc Đại hội, trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Loading...