Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023: “Văn hóa đọc - Khơi nguồn trí tuệ”

30/03/2023 11:36
Thực hiện Công văn số 436 của Sở Văn hóa và Thể thao về tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP phối hợp với Phòng Giáo dục - Đào tạo TP tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam nhằm tôn vinh ngày sách và phát triển văn hóa đọc đồng thời, thu hút đông đảo bạn đọc và nhân dân tới tham dự qua đó phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng và các tổ chức xã hội, tạo động lực góp phần làm thay đổi nhận thức về văn hóa đọc.
 “Văn hóa đọc - Khơi nguồn trí tuệ” 

Với chủ đề “Văn hóa đọc - Khơi nguồn trí tuệ” từ ngày 1/4 đến 30/4/2023, tại thư viện Trung tâm Truyền thông và Văn hóa sẽ trưng bày, giới thiệu sách về kỹ năng sống, tâm lý học, bí quyết thành công, khởi nghiệp, bách khoa tri thức có chủ đề: “Sách - Hành trang của tuổi trẻ”. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức giao lưu với diễn giả Nhà giáo, nhà thơ Vũ Hằng tại hội trường nhà diễn Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái với chủ đề “Văn hóa đọc - Khơi nguồn trí tuệ”; đồng thời, tổ chức thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cũng như tại thư viện các trường học trên địa bàn; tổ chức quyên góp, tiếp nhận sách tài trợ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn để tặng các thư viện nhà trường, tủ sách vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam và tham gia tọa đàm.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là hoạt động thường niên, được tổ chức nhằm tôn vinh văn hóa đọc, có ý nghĩa thiết thực về nhiều mặt nhất là ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội; Thông qua việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; phát triển phong trào đọc, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét văn hóa trong đời sống xã hội; Qua đó nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và toàn xã hội đối với việc xây dựng, phát triển phong trào đọc bền vững trong cộng đồng.

Đây cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; cụ thể hóa nhiệm vụ và góp phần thực hiện các mục tiêu của UBND Thành phố về xây dựng xã hội học tập TP Móng Cái, giai đoạn 2021 - 2030./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...