Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

01/12/2022 08:17
Ngày 28/11/2022, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 12 - NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, với các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.
baoquangninh.com.vn
Loading...