HĐND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024; bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2024 tại NQ số 196/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND TP

17/05/2024 08:22
.
Loading...