HĐND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI KHÓA XXI - KỲ HỌP THỨ 16

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân Thành phố bầu

19/12/2023 14:23
.
Loading...