Trường THCS Ninh Dương và Công an phường Ninh Dương:

Ngoại khóa tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy, an ninh mạng và trật tự giao thông, năm học 2022 - 2023.

26/09/2022 14:15
Ngày 26/9, Trường THCS Ninh Dương và Công an phường Ninh Dương đã tổ chức ngoại khóa tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy, an ninh mạng và trật tự giao thông, năm học 2022 - 2023.
Quang cảnh ngoại khóa

Tại buổi ngoại khóa, 682 em học sinh cùng cán bộ giáo viên, nhân viên và đại diện phụ huynh nhà trường đã được nghe cán bộ các đội nghiệp vụ công an Thành phố Móng Cái và công an phường Ninh Dương tuyên truyền các nội dung chủ yếu tập trung vào các quy định về xử phạt đối với hành vi vi phạm về thông tin trên mạng; phòng chống tội phạm về ma túy, an ninh mạng và trật tự giao thông. Đồng thời, đưa ra các tình huống pháp luật hỏi đáp tập trung vào nội dung tuyên truyền, khuyến khích các em học sinh trao đổi, thảo luận, tạo không khí sôi nổi, hào hứng, giúp cho các em học sinh tiếp thu kiến thức pháp luật được dễ dàng, sinh động hơn.

Ngoại khóa tuyên truyền phòng chống tội phạm về ma túy, an ninh mạng và trật tự giao thông tại Trường THCS Ninh Dương

Thông qua buổi tuyên truyền đã góp phần trang bị, nâng cao hiểu biết pháp luật về phòng chống tội phạm về ma túy, an ninh mạng và trật tự an toàn giao thông cho giáo viên, phụ huynh và học sinh nhà trường giúp các em học sinh có ý thức chấp hành nghiêm pháp luật ngay từ khi còn học trong các nhà trường, từ đó hình thành nếp sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật./.

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...