Banner tin

Kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930- 1/8/2017)

Người chiến sĩ trên mặt trận Văn hóa Tư tưởng

Với những giải pháp tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; định hướng tốt, sát, trúng, đúng nên công tác Tuyên giáo trên địa bàn thành phố đã đạt được những hiệu quả tích cực, thu hút sự chú ý và nhận được sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ và nhân dân.

 

Đồng chí Bùi Lệ Hằng- ủy viên BTV Thành ủy- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã xác định chủ đề công tác năm 2017 là “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; tập trung chỉnh trang đô thị”, đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 12/12/2016 của BCH Đảng bộ Thành phố “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Xuất phát từ thực tiễn, trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố Móng Cái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đạt nhiều kết quả nổi bật: các hoạt động du lịch, dịch vụ có nhiều khởi sắc; chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư (thôn) nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu được quan tâm đẩy mạnh; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững; tình hình tư tưởng trong nhân dân ổn định; lòng tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, chính quyền các cấp được củng cố. Công tác Tuyên giáo luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành Thành phố; mạng lưới tuyên giáo, cộng tác viên, tuyên truyền viên cơ sở được kiện toàn và đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác đào tạo, giáo dục lý luận chính trị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy thuộc lĩnh vực Tuyên giáo. Đồng thời, chủ động tham mưu cho Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực công tác tư tưởng, tuyên truyền, báo chí, văn hóa, văn nghệ và công tác khoa giáo và nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; tập trung chỉ đạo tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, tỉnh và Thành phố và chủ động xây dựng, ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ Tuyên giáo trên địa bàn Thành phố .

Đội ngũ báo cáo viên đóng góp quan trọng trong hiệu quả tuyên truyền, định hướng dư luận 

Là địa bàn biên giới, Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái đặc biệt coi trọng, đặt lên hàng đầu công tác tuyên truyền, định hướng, nắm bắt dư luận xã hội. Do tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, định hướng tốt, sát, trúng, đúng nên trong 6 tháng đầu năm 2017, nhìn chung, tình hình tư tưởng trong Đảng, cán bộ, nhân dân ổn định, trên địa bàn thành phố không hình thành điểm nóng về dư luận xã hội, một số vụ việc được báo chí, nhân dân quan tâm được thông tin giải quyết đầy đủ, đúng quy định. Đặc biệt, với việc tập trung chỉ đạo, định hướng  tuyên truyền về chủ đề công tác năm của TP Móng Cái, về những nhiệm vụ trọng tâm liên quan mật thiết tới đời sống nhân dân như xây dựng thôn, khu kiểu mẫu, nông thôn mới, đô thị văn minh... thông qua đa dạng các hình thức tuyên truyền như trực quan, hội nghị báo cáo viên, qua các kênh thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, phát sổ tay tuyên truyền ... đã tạo nên hiệu quả tuyên truyền tích cực, thu hút sự chú ý và nhận được sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ và nhân dân về những chủ trương đúng đắn của địa phương. Nhờ đó, các chỉ tiêu về KT-XH của TP Móng Cái từ đầu năm tới nay đã đạt kết quả khá tích cực, đời sống nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tin cùng chuyên mục

Phát động phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tôi phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Phát động phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tôi phạm, đảm bảo an ninh trật tự


Giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Kiểm tra Thành phố Móng Cái (Việt Nam) với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc)

Giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa Ủy ban Kiểm tra Thành phố Móng Cái (Việt Nam) với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đông Hưng (Trung Quốc)


Đồng chí Ngô Hoàng Ngân- Bí thư Thành ủy Móng Cái kiểm tra thực địa một số công trình tại xã đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân- Bí thư Thành ủy Móng Cái kiểm tra thực địa một số công trình tại xã đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực


Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2017

Cụm thi đua số 2 ngành Tổ chức-Xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2017


Phường Trần Phú: Chỉnh trang đô thị từ công tác xã hội hoá

Phường Trần Phú: Chỉnh trang đô thị từ công tác xã hội hoá


Phình Hồ đang rực rỡ hơn

Phình Hồ đang rực rỡ hơn


Tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2017

Tổng kết công tác bảo vệ môi trường năm 2017


Tiêu hủy 138 kg lưới và dụng cụ bẫy chim trời

Tiêu hủy 138 kg lưới và dụng cụ bẫy chim trời


Diễn tập thực binh PCTT&TKCN khu vực hải đảo

Diễn tập thực binh PCTT&TKCN khu vực hải đảo


Điện lực Thành phố Móng Cái tổ chức tháng “Tri ân khách hàng”

Điện lực Thành phố Móng Cái tổ chức tháng “Tri ân khách hàng”


Những cam kết mạnh mẽ cho phát triển bền vững

Những cam kết mạnh mẽ cho phát triển bền vững


Hoạt động ngoại khóa “Tìm hiểu di sản văn hóa địa phương”

Hoạt động ngoại khóa “Tìm hiểu di sản văn hóa địa phương”


Khu Hồng Kỳ, Phường Ninh Dương khởi công xây dựng đường dân sinh

Khu Hồng Kỳ, Phường Ninh Dương khởi công xây dựng đường dân sinhHội thi Kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Hội thi Kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3