Người nhận các chế độ BHXH tại TP Móng Cái được khuyến khích nhận qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

09/07/2021 11:50
Để phấn đấu đến hết năm 2021, có khoảng 40% người nhận lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị, TP Móng Cái đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân và huy động sự vào cuộc tích cực của các ngành liên quan.

Theo đó, BHXH TP Móng Cái chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, Bưu điện, Ngân hàng hỗ trợ, hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động, người thụ hưởng các chế độ BHXH khai báo thông tin tài khoản cá nhân (hoặc mở tài khoản cá nhân) để nhận chế độ qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị, đồng thời tuyên truyền, vận động, thực hiện các giải đáp, giải quyết phản ánh kịp thời với những nội dung chế độ liên quan.

BHXH Móng Cái phối hợp với Agribank Móng Cái

hướng dẫn mở thẻ ATM cho các đối tượng hưu trí 

Trong tổng số 3.139 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, hiện nay TP Móng Cái đã tuyên truyền vận động được 700 người mở thẻ ATM (chiếm 22,3%). Riêng trong kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7/2021, BHXH Móng Cái phối hợp với các Ngân hàng trên địa bàn mở 328 thẻ ATM  cho người hưởng chế độ, đạt 218,6 % KH BHXH tỉnh giao năm 2021 (BHXH tỉnh giao chỉ tiêu tăng mới 150 người). Đối với người lĩnh chế độ BHXH một lần, tại BHXH Móng Cái đã chi trả 100% qua tài khoản cá nhân của người hưởng. Trong 6 tháng đầu năm, Móng Cái đã chi trợ cấp BHXH 1 lần cho trên 220 người.

Bà Bùi Diệu Ngọc, Giám đốc BHXH TP Móng Cái cho biết: Thực hiện chỉ tiêu do BHXH tỉnh giao trong năm 2021, BHXH MC đã chủ động tham mưu UBND TP ban hành văn bản số 1253/UBND-BHXH ngày 25/3/2021; Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Bưu điện và các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố tuyên truyền, vận động người hưởng mở thẻ ATM để nhận lĩnh các chế độ trợ cấp BHXH, đồng thời giao chỉ tiêu cụ thể cho từng CBVC để triển khai thực hiện.

Việc nhận lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị tạo thuận lợi lớn cho người dân, đồng thời tăng hiệu quả cải cách hành chính trong lĩnh vực BHXH và phát huy tính liên kết, phối hợp với các ngành liên quan, hướng tới nền hành chính vì nhân dân phục vụ.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...