Nhân dân, cán bộ xã Hải Xuân chung sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

02/06/2024 14:09

Căn cứ Nghị quyết số 36-NQ/ĐU ngày 22/12/2023 của Đảng ủy xã Hải Xuân về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 26/01/2024 về việc tập trung chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với hoàn thiện tiêu chí, thiết lập hồ sơ đề nghị lên phường trước năm 2025. 

Với quan điểm và mục tiêu luôn xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, có tính kế thừa với sụ tham gia của người dân là chủ thể trực tiếp thực hiện và thụ hưởng các kết quả của Chương trình. Phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái, làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Chính vì những quan điểm và mục tiêu trên mà trong quá trình triển khai, thực hiện Đảng ủy, chính quyền xã Hải Xuân luôn đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Đơn cử như công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã. Việc duy trì “Ngày xanh trong tuần”, “Ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn xã giống như công việc hàng ngày, hàng tuần, cán bộ và nhân dân đều đồng tình ủng hộ và tích cực thực hiện. Thời gian gần đây, thay vì xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường hàng tháng, Đảng ủy xã Hải Xuân đã chỉ đạo Hội LHPN xã nòng cốt tham mưu, xây dựng biểu “xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thiện tiêu chí trở thành phường” với mục đích rõ người, rõ việc, rõ kết quả và đảm bảo 13/13 thôn trên địa bàn xã đều đạt chuẩn NTM. 

 

Qua 02 đợt thực hiện theo biểu “xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thiện tiêu chí trở thành phường” diện mạo các thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực hơn, người dân đã hiểu và tham gia nhiệt tình vào các hoạt động do xã, thôn phát động, điển hình là nhân dân và cán bộ các thôn 6, 8, 10B, đây là những thôn đã phát huy được tối đa sự vào cuộc của người dân, cán bộ, đảng viên trên địa bàn. 

Cùng với đó một số đồng chí cán bộ, công chức, đảng viên xã Hải Xuân ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn mà các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, thì các đồng chí vẫn nhiệt tình dành thời gian tham gia các hoạt động tại chi bộ mình được phân công sinh hoạt và phụ trách, tiêu biểu là đồng chí Phạm Thị Bích Liên – công chức Văn hóa, xã hội xã Hải Xuân. Đồng chí luôn luôn tham gia các hoạt động do thôn phát động như công tác vệ sinh môi trường, sinh hoạt hè, tuyên truyền, phổ biến chính sách, phát luật,.. đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng thôn đạt NTM kiểu mẫu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chi bộ phân công. 

Thời gian tiếp theo Đảng ủy, chính quyền đặc biệt là Khối dân vận xã, tổ dân vận các thôn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về xây dựng NTM bền vững, xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu và hoàn thành các tiêu chí lên phường. Đặc biệt cần quảng bá, giới thiệu, cổ vũ nhân dân, cán bộ, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức xử lý đưa tin gây hậu quả tiêu cực, ảnh hưởng đến địa phương.

Thu Hà
Loading...