Bí thư Thành ủy Móng Cái Hoàng Bá Nam

“Nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải xác định, định lượng được công việc, phải gắn thời gian để kiểm đếm tiến độ”

08/02/2023 13:55
“Nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải xác định, định lượng được công việc, phải gắn thời gian để kiểm đếm tiến độ”- Đây là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì hội nghị giao ban thường trực Thành ủy vào sáng ngày 8/2/2023.

Tại hội nghị, thường trực Thành ủy đã nghe và cho ý kiến về việc đăng ký nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2023 của các địa phương, cơ quan, đơn vị; chương trình thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của UBND TP Móng Cái.

Theo đó, dự thảo nhiệm vụ trọng tâm của 42 cơ quan, đơn vị, xã phường báo cáo đã tương đối bám sát Nghị quyết số 11-NQ/TU, tuy nhiên, qua đánh giá, một số cơ quan, đơn vị chưa cụ thể, định lượng được công việc và chưa gắn với thời gian kiểm điểm tiến độ. 

Qua đó, Thường trực Thành ủy quán triệt:  nhiệm vụ trọng tâm của 42 cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải xác định, định lượng được công việc, phải gắn thời gian để kiểm đếm tiến độ, phải định hướng rõ ràng, cụ thể các nội dung.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái chủ trì hội nghị 

Chủ trì Hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ cụ thể, quan tâm chú trọng tập trung vào 09 nhiệm vụ, lĩnh vực, bao gồm: Hoàn thành quy hoạch phân khu, dành nguồn lực hoàn thành các quy hoạch; quan tâm vấn đề GPMB, coi đây là nhiệm vụ trọng điểm, tháo gỡ ngay các “nút thắt”, tồn tại; Thu hút đầu tư các dự án mới, quan tâm thu hút vốn FDI; thu hút đầu tư phát triển các dự án dịch vụ thương mại; Giải quyết dứt điểm các vấn đề đất đai; tăng cường vận đông nhân dân nâng cao tỷ lệ sử dụng nước sạch; tập trung xây dựng NTM nâng cao; Phát triển doanh nghiệp và HTX mới. Chú trọng nhiệm vụ kiểm tra của cơ quan Ủy ban kiểm tra; Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận cần đi sâu vào mô hình theo chức năng nhiệm vụ; Quan tâm lĩnh vực Quốc phòng an ninh.

Thường trực Thành ủy lưu ý các địa phương, cơ quan, đơn vị khi đăng ký nhiệm vụ trọng tâm 2023 phải tạo sự đồng bộ, rõ ràng, rà soát ngay các nhiệm vụ còn tồn đọng năm 2022 (nếu có) để tập trung thực hiện dứt điểm; nhiệm vụ năm 2023 phải bám sát Nghị quyết 11, tiếp tục nâng cao khâu đánh giá cán bộ để sàng lọc và nâng cao năng lực công tác trong tình hình mới. Yêu cầu bổ sung thêm các nhóm chỉ tiêu các nội dung trọng tâm để đăng ký nhiệm vụ trọng tâm 2023 với các cơ quan đơn vị theo 3 nguyên tắc: Lựa chọn công việc đảm bảo sự tiêu biểu từ thành phố đến đơn vị theo đúng tinh thần chỉ đạo; Chọn điểm nghẽn để tháo gỡ; Kiểm soát, kiểm đếm được, định lượng được công việc của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong cụ thể hóa các nhiệm vụ ở cơ sở.

Thường trực Thành ủy giao các địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thành việc đăng ký nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2/2023.

 
Các đồng chí Lãnh đạo thành phố tham gia ý kiến vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 12/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố, khóa XXI về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023; Trong đó, xác định chủ đề công tác năm 2023 là: “Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; chất lượng dịch vụ, thương mại, logistic và đời sống Nhân dân”. Hiện UBND TP Móng Cái đã dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, 

Thường trực Thành ủy yêu cầu nguyên tắc xây dựng kế hoạch, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu phải lớn hơn hoặc bằng các chỉ tiêu đã quyết nghị trong Nghị quyết, đồng thời phải đảm bảo tính rõ ràng trong phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và kiểm đếm được định lượng công việc, tiến độ hoàn thành.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...