Nhiều hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)

06/07/2024 13:45
Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7 (1929 - 2024), Liên đoàn Lao động Thành phố Móng Cái ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, hiệu quả, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động

Theo đó, LĐLĐ thành phố, các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam gắn với tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tổ chức triển khai “Tháng cao điểm kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, kết nạp đoàn viên “Đợt 95 năm Công đoàn Việt Nam”, phát hiện, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Tổ chức phát động và triển khai rộng khắp các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác như: Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… trong CNVCLĐ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

Nhiều hoạt động thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, hiệu quả của các cấp công đoàn góp phần  mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động

Nghiên cứu, tìm tòi các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn năm 2024. Tổ chức đăng ký công trình hoặc gắn biển công trình chào mừng 95 năm kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (nếu có).Tổ chức hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, gặp mặt truyền thống; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn. Tổ chức tôn vinh, biểu dương, tri ân cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu, có thành tích, sáng kiến, sáng tạo trong lao động, sản xuất, trong xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn. Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; xây dựng và trao tặng nhà “Mái ấm Công đoàn”. Tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Tổ chức các hoạt động "Cảm ơn người lao động"; tập trung trong tuần diễn ra kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (từ 22 - 28/7/2024).

Thông qua đây nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và toàn xã hội về truyền thống vẻ vang 95 năm Công đoàn Việt Nam và của giai cấp công nhân Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Quảng Ninh trong gần một thế kỷ hình thành và phát triển; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam, do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý. Góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028; các nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn các cấp năm 2024.

Các hoạt động được tập trung cao điểm vào tháng 7/2024.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...