Những kết quả bước đầu trong thực hiện xây dựng chính quyền điện tử

Để nâng cao dịch vụ công cũng như tính minh bạch và trách nhiệm, cung cấp thông tin, dịch vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức... thời gian qua, Quảng Ninh đã tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng chính quyền điện tử và đã mang lại những kết quả bước đầu.

Một trong những giải pháp mà tỉnh chú trọng là ứng dụng công nghệ thông tin từng bước hiện đại hóa nền hành chính, từ đó phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Cán bộ Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.Cán bộ Sở Tư pháp giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Theo đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Đến nay, đã có 1.415 TTHC giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong đó 1.365 TTHC thuộc các sở, ngành của tỉnh, còn lại của các đơn vị ngành dọc. Trong 1.365 TTHC này có tới 1.030 TTHC thực hiện theo nguyên tắc 5 tại chỗ “tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả”. Cấp huyện, xã đã đưa 100% TTHC vào giải quyết tại Trung tâm hành chính công cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; trong đó có từ 90-100% TTHC thực hiện phê duyệt tại chỗ.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Đến nay, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh đạt tỷ lệ trên 89%. Đồng thời Quảng Ninh đã cung cấp 556 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh trên cổng dịch vụ công quốc gia. Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2021, đã có 118.683/276.009 hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4, đạt 43%. Số hồ sơ tiếp nhận được trả trước hạn, đúng hạn đạt 99%.

Tỉnh còn chủ động chủ trì phối hợp với các bộ, ngành trung ương, các cơ quan trong tỉnh kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin của bộ, ngành, văn phòng Chính phủ. Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối xong với 7 hệ thống của các bộ, ngành trung ương, như: Hệ thống cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến; Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch điện tử; Cơ sở dữ liệu quốc gia về Văn bản quy phạm; Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; Hệ thống thông tin của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Hệ thống Cơ sở dữ liệu về bảo hiểm và tỉnh đang triển khai kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp triển khai phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích. 6 tháng đầu năm 2021, các bộ phận đã nhận, trả 113.487 hồ sơ qua đường bưu chính, đạt 56% trong tổng số hồ sơ nhận, trả.

Cán bộ Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh điều hành, giám sát hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Ảnh: Thanh TùngCán bộ Trung tâm Điều hành thành phố thông minh tỉnh điều hành, giám sát hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã. Ảnh: Thanh Tùng

Cùng với việc hiện đại hóa nền hành chính, Quảng Ninh còn tích cực triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí... Các ngân hàng thương mại trên địa bàn triển khai các dịch vụ ngân hàng số, ứng dụng nhiều công nghệ mới, hiện đại trong hoạt động thanh toán; qua đó thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, đáp ứng các yêu cầu của xây dựng chính quyền điện tử và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tỷ trọng thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 5/2021 đạt 80%.

Đồng hành cùng tỉnh, các cơ quan ngành dọc trên địa bàn cũng tích cực vào cuộc trong xây dựng chính quyền điện tử. Cục Thuế tỉnh đã triển khai, nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu sửa đổi, bổ sung chính sách thuế; triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên cổng Dịch vụ công quốc gia; mở rộng triển khai dịch vụ khai thuế điện tử đối với người nộp thuế là cá nhân... BHXH tỉnh nâng cấp phần mềm kê khai nộp BHXH để hỗ trợ miễn phí đối với các doanh nghiệp; triển khai ứng dụng VssID (BHXH số) trên nền tảng thiết bị di động, qua đó giúp người tham gia BHXH, BHYT dễ dàng tìm kiếm thông tin đóng, hưởng BHXH, BHYT... Đặc biệt, từ ngày 1/6, người bệnh có thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế việc sử dụng thẻ BHYT giấy.

Cục Hải quan tỉnh tập trung hiện đại hóa cải cách phát triển, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Hải quan đã mở rộng thanh toán phí, lệ phí bằng phương thức điện tử; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thanh toán thuế điện tử trên hệ thống trực tuyến kết nối hải quan - ngân hàng - kho bạc và dịch vụ nộp thuế điện tử 24/7; triển khai hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa qua hệ thống điện tử.

Những kết quả bước đầu trong xây dựng chính quyền điện tử đã tạo sự hài lòng ngày càng cao của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư về Quảng Ninh. Năm 2020, Quảng Ninh lần đầu tiên cả 4 chỉ số: PAR Index, PCI, SIPAS, PAPI của tỉnh đều đứng ở vị trí dẫn đầu 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó: Chỉ số PAR Index, PCI liên tiếp đứng vị trí thứ nhất trong 4 năm (2017-2020); chỉ số SIPAS liên tiếp dẫn đầu vị trí xếp hạng trong 2 năm (2019-2020)...

quangninh.gov.vn
Loading...