Banner tin

Trung tâm Chính trị thành phố Móng Cái

Nơi đặt nền tảng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở

Với chức năng đào tạo, tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị chính trị; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiến thức nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng và quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên, Trung tâm chính trị thành phố Móng Cái đã trở thành địa chỉ đặt nền tảng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Những kết quả đạt được trong công tác lý luận chính trị 5 năm qua đã góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trên địa bàn. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Thành phố trong tình hình mới. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Móng Cái ngày càng trong sạch, vững mạnh.

  5 năm của nhiệm kỳ đổi mới (2015- 2020), cùng với sự phát triển vượt bậc của thành phố Móng Cái, công tác giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhân dân ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

  Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Trong 5 năm (2015 - 2019), Thành phố đã tổ chức 25 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho 1.755 quần chúng ưu tú; 16 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho 1.028 đảng viên mới; 07 lớp Bồi dưỡng Kiến thức Quốc phòng - An ninh, đối tượng 4 cho 627 sĩ quan, cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Thành phố và Đồn Biên phòng đảo Trần; 01 lớp Sơ cấp Lý luận chính trị cho 20 học viên là cán bộ, công chức các xã, phường; 10 lớp tập huấn cho 1.358 lượt bí thư chi bộ và đảng uỷ viên, chi uỷ viên cơ sở học chương trình lý luận chính trị, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức thông tin mới; 63 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 7.084 lượt đoàn viên, hội viên Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị -  xã hội Thành phố; 12 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho hơn 11.250 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn Thành phố; cử 57 cán bộ học các chương trình cử nhân, cao cấp lý luận chính trị; phối hợp với trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức 03 lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính cho 229 cán bộ, đảng viên; 04 lớp ngoại ngữ (tiếng Trung giao tiếp) cho 288 học viên; 02 lớp tin học văn phòng cho 105 học viên; cử 62 lượt giảng viên chính trị tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị do tỉnh và Trung ương tổ chức....

Trong 5 năm (2015- 2020), đã có hàng trăm lớp bồi dưỡng

được mở tại Trung tâm chính trị Móng Cái 

  Với số lượng lớn các lớp học được mở, chất lượng ngày càng nâng cao, hiệu quả bồi dưỡng lý luận chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, gắn bó mật thiết với thực tiễn công tác, Trung tâm Chính trị  thành phố Móng Cái  đã trở thành địa chỉ đặt nền tảng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

  Đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Thành phố cho biết: 5 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện của Thường trực Thành ủy, HĐND-UBND Thành phố, Trung tâm Chính trị Thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đoàn thể Thành phố, các chi, đảng bộ cơ sở làm tốt công tác tham mưu cho Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Trong đó tập trung cho công tác: đổi mới hình thức tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng thông qua kết nối đường truyền trực tuyến với Tỉnh và TW đến điểm cầu của các xã, phường trên địa bàn; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI, XII của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; hướng dẫn các đơn vị  xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. Tập trung bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật thông tin, kiến thức mới cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giảng dạy và học tập lý luận chính trị cho đối tượng quần chúng ưu tú và đảng viên mới. Thường xuyên kiện toàn đội ngũ giảng viên, báo cáo viên về trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, Các giảng viên đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng mở rộng liên hệ lý luận với thực tiễn địa phương, đơn vị.  Cùng với đó, Trung tâm duy trì và phát huy hiệu quả các chuyên đề ngoại khóa dành cho lớp đối tượng kết nạp Đảng và lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới; tổ chức cho học viên đi tham quan thực tế và trải nghiệm tại các di tích lịch sử, văn hóa, các công trình trọng điểm của địa phương để cùng ôn lại những trang sử vẻ vang của thành phố Móng Cái, bồi đắp thêm tình yêu, lòng tự hào về truyền thống cách mạng, từ đó tạo thêm động lực để các học viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

  Với những kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị thời gian qua, để tiếp tục đáp ứng tốt yêu cầu trong tình hình mới, nhiệm vụ đặt ra cho Trung tâm chính trị Thành phố ngày càng nặng nề nhưng cũng hết sức vẻ vang, nhất là việc phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Móng Cái lần thứ XXIV, thời gian tới, Trung tâm Chính trị Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện công tác giảng dạy, bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu, thực chất, gắn từng chuyên đề với chính thực tiễn ở cơ sở, qua đó không chỉ nâng cao kiến thức lý luận cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú mà còn tạo động lực, định hướng  tinh thần, trách nhiệm cho mỗi đồng chí  trong mỗi cương vị công tác, góp phần củng cố niềm tin về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thiết thực xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, xây dựng Đảng bộ thành phố Móng Cái ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Nhiều trường học ở Móng Cái được BHXH các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen

Nhiều trường học ở Móng Cái được BHXH các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen


Thanh niên khởi nghiệp bằng vườn rau thủy canh

Thanh niên khởi nghiệp bằng vườn rau thủy canh


Phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC- CHCN cho học sinh THPT Trần Phú

Phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC- CHCN cho học sinh THPT Trần Phú


Mặn mòi dư vị nước mắm truyền thống Móng Cái

Mặn mòi dư vị nước mắm truyền thống Móng Cái


Móng Cái chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Móng Cái chấp hành tốt các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy


“Ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, ngành trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao”

“Ý thức trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cấp, ngành trên địa bàn Thành phố ngày càng nâng cao”


Hội đồng nhân dân TP Móng Cái triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

Hội đồng nhân dân TP Móng Cái triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020


Móng Cái tập huấn kỹ năng xử lý tình huống trong giáo dục mầm non

Móng Cái tập huấn kỹ năng xử lý tình huống trong giáo dục mầm non


Móng Cái diễn tập phương án PCCC và CNCH tại cửa khẩu Bắc Luân II

Móng Cái diễn tập phương án PCCC và CNCH tại cửa khẩu Bắc Luân II


Móng Cái thực tập phương án  PCCC- CHCN tại Chợ Trung tâm

Móng Cái thực tập phương án PCCC- CHCN tại Chợ Trung tâm


Móng Cái chủ động PCTT-TKCN trong mùa mưa bão 2020

Móng Cái chủ động PCTT-TKCN trong mùa mưa bão 2020


Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Đỗ Văn Tuấn kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão

Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái Đỗ Văn Tuấn kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở trong mùa mưa bão


Mặt trận Tổ Quốc Thành phố tập huấn nghiệp vụ chung năm 2020

Mặt trận Tổ Quốc Thành phố tập huấn nghiệp vụ chung năm 2020


Móng Cái tuyên truyền điểm về công tác đảm bảo TTATGT và phòng chống ma túy

Móng Cái tuyên truyền điểm về công tác đảm bảo TTATGT và phòng chống ma túy


Hội đồng nhân dân Thành phố Móng Cái giám sát công tác quy hoạch, quản lí, sử dụng đất đai

Hội đồng nhân dân Thành phố Móng Cái giám sát công tác quy hoạch, quản lí, sử dụng đất đai