Ông Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Đại biểu HĐND Tỉnh và đại biểu HĐND TP Móng Cái tiếp xúc cử tri 2 xã đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực

18/11/2023 16:04
Ngày 18/11, ông Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Đại biểu HĐND Tỉnh và ông Đỗ Viết Mạnh - Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP, Trưởng Khối các tổ chức chính trị - xã hội TP; ông Đặng Duy Quân - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP; ông Nguyễn Xuân Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung - đại biểu HĐND TP Móng Cái: đã tiếp xúc cử tri cụm số 3 gồm 2 xã đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND Tỉnh khóa XIV, HĐND thành phố khóa XXI.
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị tiếp xúc, cử tri cụm số 3 đã nghe ông Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Đại biểu HĐND Tỉnh thông báo thời gian, chương trình nội dung Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIV; nghe báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 14-HĐND Tỉnh khóa XIV và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 158/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND Tỉnh. Theo đó, Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) của HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức trong 3 ngày từ ngày 6/12 đến 8/12/2023, tại Trung tâm Tổ chức hội nghỉ tỉnh. Kỳ họp sẽ thông qua nhiều nội dung quan trọng như tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; đánh giá thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước; kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023; nhiệm vụ, phương hướng năm 2024; báo cáo tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; kết quả giải quyết kiến nghị cử tri…Đồng thời, thông báo tới cử tri cụm số 3 về thời gian, chương trình nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND Thành phố, dự kiến tổ chức trong 2 ngày 18/12 và 19/12/2023 tại Hội trường tầng 1 Thành ủy Móng Cái; nghe báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, kế hoạch năm 2024; kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri trình Kỳ họp thứ 12 HĐND thành phố khóa XXI và kết quả thực hiện Nghị quyết số 159/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của HĐND Thành phố.

Ông Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Đại biểu HĐND Tỉnh và ông Đỗ Viết Mạnh - Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP, Trưởng Khối các tổ chức chính trị - xã hội TP; ông Đặng Duy Quân - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP; ông Đỗ Xuân Hồng - Bí thư, Chủ tịch xã Vĩnh Trung - đại biểu HĐND TP Móng Cái: đã tiếp xúc cử tri cụm số 3 gồm 2 xã đảo Vĩnh Trung - Vĩnh Thực trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND Tỉnh khóa XIV, HĐND thành phố khóa XXI.
Đại diện cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị tiếp xúc, đã có 12 đại biểu cử tri phát biểu các ý kiến với 4 nhóm nội dung về đề nghị thực hiện công tác đầu tư, đất đai, chế độ chính sách và giao thông đi lại liên quan đến một số vấn đề cụ thể như cần nâng cấp đường giao thông nhất là đường vào trường mầm non Vĩnh Thực, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất giao rừng cho người dân; có kế hoạch xây dựng, quy hoạch bến và quan tâm có tuyến phà từ đất liền ra đảo; đường điện chiếu sáng lên hải đăng Vĩnh Thực cũng như việc lắp đặt nắp các tuyến kênh mương đảm bảo an toàn; đề nghị chỉnh trang, sửa chữa đầu tư nâng cấp nhà văn hóa và trạm y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quan tâm tới đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và các thầy giáo, cô giáo tại các trường trên địa bàn 2 xã đảo…

Lãnh đạo xã Vĩnh Thực tiếp thu và trả lời những ý kiến của cử tri
Ông Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Đại biểu HĐND Tỉnh phát biểu trả lời ý kiến và ghi nhận ý kiến cử tri

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, sau khi lắng nghe các ý kiến của cử tri 2 xã đảo và ý kiến của địa phương trong việc tiếp thu, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm; ông Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Đại biểu HĐND Tỉnh đã trân trọng ghi nhận những ý kiến của cử tri gửi đến các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND TP trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Phát biểu kết luận, đồng chí nhấn mạnh đối với lĩnh vực đầu tư tại 2 xã đảo cần thực hiện theo quy hoạch và lộ trình, các phòng ban chức năng của TP sẽ khảo sát nhu cầu cấp bách trên cơ sở thực tế để xây dựng phương án trình các cấp có thẩm quyền đáp ứng nhu cầu của nhân dân; cấp ủy - chính quyền 2 xã cần quan tâm tới việc cấp mới cấp đổi đất ở và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân theo quy định của pháp luật, đảm bảo việc giao đất giao rừng cho nhân dân thực hiện công khai minh bạch; thực hiện nghiên cứu và vận dụng chế độ chính sách đối với cán bộ CCVC và giáo viên công tác tại 2 xã đảo trình các cấp có thẩm quyền; ghi nhận đề xuất tuyến phà nối đất liền và đảo để báo cáo trình Tỉnh. Bên cạnh đó, để đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả những ý kiến kiến nghị của cử tri để xã Vĩnh Thực và Vĩnh Trung phát triển, Bí thư Thành ủy, đại biểu HĐND tỉnh Hoàng Bá Nam nêu rõ cán bộ và nhân dân 2 xã cần thay đổi tư duy và có phương pháp, cách làm mới, lan tỏa tới nhân dân khát vọng đổi mới và phát triển về lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, chăm lo đến đời sống kinh tế, giáo dục và y tế, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Đảng bộ - chính quyền, nhân dân và các lực lượng đứng chân trên địa bàn xã đảo cần đoàn kết một lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, giữ vững an ninh chính trị - TTATXH trên địa bàn, đảm bảo an ninh - quốc phòng nhằm tạo động lực cho 2 xã phát triển; 2 xã cũng cần xác định trọng tâm phát triển kinh tế về lĩnh vực du lịch, dịch vụ tạo sự khác biệt trong hướng phát triển du lịch cao cấp nghỉ dưỡng trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao… và một số nội dung quan trọng khác.

Cũng tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND Tỉnh và HĐND TP cũng sẽ xem xét, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên để sớm giải quyết cho nhân dân. Cử tri 2 xã cũng bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đạt được của Tỉnh nói chung và thành phố Móng Cái nói riêng trong năm 2023 và gửi gắm tâm tư mong các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND Thành phố tiếp tục quan tâm lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các cử tri và có những quyết sách kịp thời đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân trong thời gian tới./.

Trần Tương - Trần Bình
Trung tâm TT và VH
Loading...