PBT THƯỜNG TRỰC THÀNH UỶ, CHỦ TỊCH HĐND THÀNH PHỐ DỰ SINH HOẠT TẠI CHI BỘ 3, ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HẢI HOÀ

03/11/2021 12:20
Ngày 03/11 Chi bộ 3, phường Hải Hoà tổ chức kỳ sinh hoạt thường kỳ tháng 11. Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Móng Cái dự buổi sinh hoạt. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Phan, PBT Thường trực Đảng ủy, Trưởng Khối dân vận phường Hải Hoà.

 Kỳ họp sinh hoạt Chi bộ tháng 11 năm 2021 (thường kỳ) nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng hàng tháng của Chi bộ  

Nghi lễ Chào cờ trước khi vào nội dung của kỳ sinh hoạt

Chi bộ 3 có 44 đồng chí Đảng viên sinh hoạt, việc sinh hoạt Chi bộ được tổ chức vào ngày 03 hàng tháng. 10 tháng đầu năm 2021, Chi bộ đã bám sát  Nghị quyết Đảng bộ, Nghị quyết HĐND và Nghị quyết Chi bộ về triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021. Triển khai đồng bộ quyết liệt công tác phòng chống dịch Covid 19. 
Đồng chí Nguyễn Văn Đô, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ ngày 03/11

Tại kỳ sinh hoạt tháng 11 này Chi bộ đã tiến hành xem xét cho ý kiến vào việc nhận xét để đưa ra Nghị quyết đề nghị các cấp ra Quyết định kết nạp Đảng viên mới. Bên cạnh đó Ban chi ủy thông tin tình hình trong nước, trong tỉnh và địa phương, các kết quả đã đạt được trong tháng 10, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Nghị quyết Chi bộ kỳ tháng 10 đã đề ra, thống nhất phương hướng các nhiệm vụ của tháng 11. 

Tại kỳ họp tháng 11 Ban chi ủy đã thông tin về Nghị quyết 128 của Chính phủ, Chỉ thị 18 của Tỉnh ủy liên quan đến việc triển khai công tác phòng chống dịch Covid trong tình hình mới. Việc xây dựng mô hình các Tổ liên gia, các Tổ Covid cộng đồng ngõ phố khu dân cư, các nhiệm vụ triển khai chuẩn bị cho ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. 
Chủ tọa kỳ sinh hoạt

Phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạt, các Đảng viên Chi bộ 3 phấn khởi, vui mừng khi buổi sinh hoạt có đồng chí lãnh đạo thành phố dự, các Đảng viên đã phát biểu các ý kiến, kiến nghị mà Đảng viên và nhân dân đang quan tâm trên địa bàn như: Việc gia hạn đất nông nghiệp cho nhân dân trên địa bàn, việc cấp đổi đủ hạn điền, cấp đổi sổ hồng cho nhân dân còn rất chậm; các nội dung liên quan đến thu phí, thu thuế, quy hoạch đất trong khu vực được nhân dân quan tâm. 
Các Đảng viên phát biểu ý kiến tại buổi sinh hoạtCác ý kiến liên quan đến các vấn đề nhân dân khu phố đang quan tâm

Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ 3, đồng chí Nguyễn Văn Đô, PBT Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và biểu dương các kết quả mà Chi bộ và nhân dân khu phố 3 đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh: Chi bộ 3 là Chi bộ đông Đảng viên, có truyền thống đoàn kết nêu gương, công tác tổ chức kỳ họp sinh hoạt chất lượng, đúng các quy định, các Đảng viên phát biểu dân chủ thẳng thắn, không khí trao đổi cởi mở. Bên cạnh đó đồng chí nhấn mạnh Chi bộ đã có những phương pháp sinh hoạt chất lượng, tuy nhiên cần đổi mới nâng cao vai trò, chức năng, tăng chất lượng của các kỳ sinh hoạt. Xây dựng phương châm 5 bước 5 nội dung, phân công rõ nhiệm vụ trách nhiệm từng cán bộ, Đảng viên phụ trách để các kỳ sinh hoạt sinh động, chất lượng và hiệu quả hơn. 

Đồng chí cũng thông tin thêm về một số nét phát triển kinh tế xã hội của Thành phố, giải đáp các ý kiến của các đảng viên, thông tin quy hoạch khu phố 3, phường Hải Hoà, một số thông tin chính sách tới Đảng viên Chi bộ. Đồng chí lưu ý cả hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục đồng lòng đoàn kết thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn theo đúng hướng dẫn, quy định, chỉ đạo của các cấp. Tăng cường vai trò của gia đình, cá nhân, các Tổ liên gia, Tổ covid cộng đồng. Bên cạnh đó tăng cường vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, quyết tâm giữ địa bàn xanh và an toàn. Bên cạnh đó đồng chí Phó Bí thư Thường trực  Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhấn mạnh một số nội dung về công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là chuyển từ chiến lược “Zero Covid-19” sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” gắn với thực hiện “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa giữ đà phát triển kinh tế.

Sóng Miền Đông
Cổng Thông tin điện tử phường Hải Hoà
Loading...