Banner tin

Thường trực Thành ủy làm việc với xã Hải Đông về tiến độ, kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017

Phải có bước đi, lộ trình cụ thể để thực hiện có hiệu quả kế hoạch về đích NTM theo tiêu chí mới

Tiếp tục chương trình làm việc tại các xã Nông thôn mới, chiều 6/6, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy do đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Hải Đông về tình hình tiến độ, kết quả xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm 2017.

Thường trực Thành ủy làm việc với xã Hải Đông về tiến độ, kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2017

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017, Đảng ủy, UBND xã Hải Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn liền với xây dựng thôn (khu dân cư) kiểu mẫu với mục tiêu phấn đấu xây dựng thành công thôn 5 trở thành thôn kiểu mẫu trong năm 2017. Trong 5 tháng đầu năm, xã đã rà soát hiện trạng theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2016-2020; tập trung triển khai các dự án, công trình thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 gồm: dự án mở rộng mô hình nuôi lợn Móng Cái thương phẩm xã Hải Đông, dự án hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại thôn 3, công trình cứng hóa đường giao thông liên thôn, xây dựng mương nội đồng thôn 5. Đến nay, xã Hải Đông đã đạt 12/20 tiêu chí, 36/53 chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo xã Hải Đông phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thường trực Thành ủy và lãnh đạo một số ban, ngành của Thành phố cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong triển khai xây dựng nông thôn mới và xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã, đồng thời bàn các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho địa phương, trong đó tập trung vào tiêu chí giao thông, trường học, giáo dục đào tạo, thu nhập của người dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tổ chức sản xuất, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, xây dựng khu dân cư (thôn) nông thôn mới kiểu mẫu và công tác tuyên truyền đến người dân.

Lãnh đạo các phòng, ban phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hải Đông phải tiếp tục xác định xây dựng NTM, khu dân cư (thôn) nông thôn mới kiểu mẫu là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong năm 2017 để có bước đi, lộ trình cụ thể, thực hiện có hiệu quả kế hoạch về đích NTM theo tiêu chí mới. Vì vậy, đồng chí đề nghị xã phải huy động được nguồn lực trong và ngoài xã để thực hiện; huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt huy động được nội lực trong nhân dân về tinh thần, ý thức, trách nhiệm tham gia xây dựng NMT. Đồng thời xã phải rà soát, xác định rõ từng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định để đề ra các giải pháp và lộ trình thực hiện, riêng khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu phải rà soát lại kế hoạch để điều chỉnh kế hoạch theo tình hình thực tế với quan điểm cái nào dễ thì làm trước, cái khó bàn để giải quyết và báo cáo cấp trên kịp thời. Phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên trong BCĐ, nâng cao hiệu quả tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu. Trong quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm điểm tiến độ để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Nhấn mạnh nhiệm vụ cụ thể từng tiêu chí chưa đạt, đồng chí đề nghị phòng Giáo dục và đào tạo Thành phố chủ trì phối hợp với xã xác định những nội dung công việc cần hoàn thiện để tham mưu đưa vào kế hoạch năm 2018 để đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất đối với tiêu chí trường học; về nâng cao thu nhập, phải xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, trong đó chú trọng tập trung phát triển sản xuất các ngành nghề có lợi thế; với tiêu chí mô hình liên kết sản xuất và tiêu thủ sản phẩm, để đảm bảo tính bền vững, xã cần phải xác định sản phẩm chủ lực lợi thể của xã để thực hiện. Rà soát nhu cầu đào tạo nghề để đăng ký nhu cầu với phòng Lao động thương bình và xã hội Thành phố để xây dựng kế hoạch triển khai đào tạo nghề lao động chi địa phương theo kế hoạch hàng năm. Tập trung và chủ động tuyên truyền vận động người dân hưởng ứng việc quy hoạch và xây dựng chợ mới. Quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn xây dựng các dự, các mô hình sản xuất để đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Về xây dựng khu dân cư (thôn) nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí đề nghị trong thời gian tới xã phải tập trung hoàn thiện bản đồ quy hoạch khu dân cư, vườn mẫu, hộ mẫu theo tiêu chí để có cơ sở triển khai; đồng thời tăng cường các biện pháp chỉ đạo tổ chức thực hiện và phân công cụ thể công việc cho các thành viên BCĐ.

Thường trực Thành ủy khảo sát một số mô hình, dự án phát triển sản xuất tại xã Hải Đông

Trước đó, đồng chí Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Dương Văn Cơ cùng với đoàn công tác đã đến thăm mô hình nuôi lợn Móng Cái của Công ty Cổ phân nông nghiệp sạch Thuận Phong; dự án hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản tập trung tại thôn 3. Đây là những mô hình, dự án phát triển sản xuất tập trung quy mô lớn được triển khai rất thành công trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

 

Tin cùng chuyên mục

Đoàn công tác của Ban Tổ chức - Ban Dân vận – MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Trung ương làm việc tại TP Móng Cái

Đoàn công tác của Ban Tổ chức - Ban Dân vận – MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Trung ương làm việc tại TP Móng Cái


Sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với bão số 3

Sẵn sàng chuẩn bị ứng phó với bão số 3


Giao ban, gặp mặt Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố quý II năm 2018

Giao ban, gặp mặt Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, khu, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố quý II năm 2018


Giao ban khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phô 6 tháng đầu năm 2018

Giao ban khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội Thành phô 6 tháng đầu năm 2018


Móng Cái tham dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) qua đường truyền trực tuyến

Móng Cái tham dự Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) qua đường truyền trực tuyến


Tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy doanh nghiệp phát triển 6 tháng cuối năm

Tiếp xúc, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy doanh nghiệp phát triển 6 tháng cuối năm


Chủ động nắm chắc thông tin bão lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân

Chủ động nắm chắc thông tin bão lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Móng Cái

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Móng Cái


Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát PCCC trên địa bàn Thành phố năm 2018

Ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an, Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát PCCC trên địa bàn Thành phố năm 2018


Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố làm việc với xã Quảng Nghĩa

Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố làm việc với xã Quảng Nghĩa


Móng Cái nhiều đột phá trong Cải cách hành chính

Móng Cái nhiều đột phá trong Cải cách hành chính


Bí thư Thành ủy Ngô Hoàng Ngân kiểm tra tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Ngô Hoàng Ngân kiểm tra tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Thành phố


Thành phố đặc biệt ưu tiên trẻ em vùng hải đảo, biên giới

Thành phố đặc biệt ưu tiên trẻ em vùng hải đảo, biên giới


Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIII

Kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Móng Cái lần thứ XXIII


TP Móng Cái: Giao ban công tác nội chính tháng 5

TP Móng Cái: Giao ban công tác nội chính tháng 5