Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng bộ thành phố Móng Cái 19-10 (1946-2016)

"Phải thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới"

18/10/2016 10:08

(Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Móng Cái, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

- Cách đây 70 năm, Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Móng Cái được thành lập, đồng chí có thể cho biết bối cảnh, ý nghĩa của sự kiện này?

+ Năm 1942, Mặt trận Việt Minh huyện Móng Cái được thành lập. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nhưng ở Móng Cái, quân Tưởng kéo vào dựng lên chính quyền tay sai và tìm mọi cách để kìm hãm sự nổi dậy của quần chúng. Được sự quan tâm của T.Ư  Đảng, Chính phủ, của Liên khu uỷ 3, Liên khu uỷ 12, sự chỉ đạo trực tiếp của tổ chức Đảng và Mặt trận Việt Minh, đến tháng 8-1946, chính quyền cách mạng ở Móng Cái được thành lập.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Bí thư Thành uỷ (giữa) kiểm tra vướng mắc trong giải phóng mặt bằng dự án đường dẫn cầu Bắc Luân II. Ảnh: Vi Thu

Đến ngày 19-10-1946, Chi bộ Đảng Cộng sản của huyện Móng Cái được thành lập. Ngay từ khi ra đời, Chi bộ đã khẳng định vai trò là hạt nhân nòng cốt trong lãnh đạo phong trào cách mạng. Cuối năm 1946, thực dân Pháp thực hiện âm mưu tái chiếm nước ta, Chi bộ đã lãnh đạo quân và dân địa phương đẩy mạnh chiến tranh du kích, trấn áp các phần tử phản động. Tháng 10-1947, Tỉnh uỷ Hải Ninh quyết định lập Ban Cán sự đảng huyện Móng Cái. Từ đây, phong trào cách mạng ở Móng Cái có bước phát triển mới. Bất chấp những trận khủng bố, càn quét của thực dân Pháp và bè lũ tay sai phản động, cán bộ, đảng viên ở Móng Cái vẫn lãnh đạo nhân dân đánh giặc, giành được nhiều chiến công oanh liệt. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Móng Cái luôn đoàn kết, anh dũng trong chiến đấu và lao động sản xuất, góp phần cùng với cả nước đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và xây dựng đất nước.

- Vậy còn trong thời kỳ đổi mới, Đảng bộ TP Móng Cái đã lãnh đạo đạt được những thành tựu nổi bật gì?

+ Từ một huyện biên giới nghèo, thuần nông, chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc TP Móng Cái luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ và nhân dân Móng Cái tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn, nhất là từ khi lên thành phố (9-2008), Móng Cái có sự phát triển mạnh mẽ. Kinh tế có mức tăng trưởng cao và tương đối toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2010-2015) tăng 16,4%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng khu vực nông nghiệp giảm dần (chiếm 10,4%), khu vực công nghiệp, xây dựng tăng cao (chiếm 39,0%); khu vực dịch vụ chiếm 50,6%... Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 5.806 tỷ đồng, tăng bình quân 4,5%/năm và tăng 1,07 lần so với giai đoạn 2006-2010. Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư, phát huy hiệu quả làm thay đổi diện mạo của thành phố. Đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn được cải thiện rõ rệt. Sự nghiệp văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển. Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được củng cố và giữ vững. Quan hệ kinh tế đối ngoại được mở rộng và phát triển. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được thực hiện có hiệu quả, hệ thống chính trị được củng cố nâng cao chất lượng hoạt động.

- Vậy những bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ thành phố rút ra trong quá trình 70 năm qua là gì?

+ Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển với 23 kỳ đại hội, Đảng bộ TP Móng Cái từng bước trưởng thành và không ngừng lớn mạnh. Từ một Chi bộ với 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ TP Móng Cái có 42 chi, đảng bộ cơ sở với 3.542 đảng viên. Mỗi kỳ đại hội, chúng tôi đều đúc rút những bài học kinh nghiệm, trong đó bài học xuyên suốt và đặt lên hàng đầu là phải giữ vững sự đoàn kết, thống nhất và phát huy được sức mạnh, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời cần bám sát và cụ thể hoá chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quá trình vận dụng cần có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt, không quá cầu toàn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phát huy dân chủ...

- Không ngừng đổi mới các phương thức để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố là yêu cầu khách quan. Vậy ngày nay nhiệm vụ này được thực hiện ra sao ở Đảng bộ TP Móng Cái?

+ Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đảng bộ TP Móng Cái đặc biệt coi trọng và luôn chủ động vận hành, đổi mới các phương thức lãnh đạo của Đảng. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” theo Nghị quyết số 19 của Tỉnh uỷ, các cấp uỷ trong Đảng bộ thành phố đã bổ sung, hoàn thiện các quy chế, phân công công tác theo hướng tăng cường phân cấp, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu và thường xuyên kiểm điểm, kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm. Cùng với đó là xác định rõ mối quan hệ, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị thành phố; đổi mới công tác bổ nhiệm cán bộ thông qua thi tuyển hoặc trình bày đề án; lựa chọn cán bộ trẻ có trình độ, năng lực để bố trí, điều động, luân chuyển về các xã, phường nhằm tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng. Chúng tôi cũng thực hiện nhất thể hoá chức danh người đứng đầu cơ quan tham mưu của Đảng với thủ trưởng cơ quan giúp việc của chính quyền thành phố; 100% các xã, phường thực hiện chức danh bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND hoặc chủ tịch HĐND. Thành phố đã điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ và sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy của các phòng, ban cho phù hợp thực tiễn...

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Loading...