Phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

18/09/2023 21:14
Nhằm tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường, UBND Thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã phường tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực để hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

 

 

Theo đó, để Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 đạt kết quả cao trên địa bàn thành phố Móng Cái, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, xã phường tiếp tục tổ chức các đợt cao điểm ra quân làm vệ sinh môi trường, làm sạch rác thải, phao xốp trên biển, vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định; các tổ chức, đơn vị có trách nhiệm quản lý bãi biển, khu vực ven bờ, hoạt động nuôi trồng không để tái diễn tình trạng ô nhiễm môi trường biển, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường biển. Đẩy mạnh các hoạt động trồng cây xanh, cải thiện, phục hồi môi trường tại các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận, nhất là trên các hồ, sông, kênh, rạch để hưởng ứng và tạo giá trị lan tỏa cao.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ đạo về công tác bảo vệ môi trường; trọng tâm là Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030; Chương trình hành động số 29/CTr-UBND ngày 10/11/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Móng Cái “ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh”; Phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 trên toàn địa bàn Thành phố.

Lồng ghép nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong các chương trình đào tạo; nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân, doanh nghiệp đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên; xây dựng đạo đức môi trường, văn hóa, văn minh sinh thái trong ứng xử với tự nhiên; khắc phục và loại bỏ tư tưởng chạy theo lợi ích kinh tế trước mắt mà bỏ qua trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Tăng thời lượng tuyên truyền, truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung có liên quan đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các hoạt động vì môi trường... Thực hiện các chương trình truyền thông theo hướng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, truyền thông phù hợp trên nền tảng công nghệ, phù hợp với các nhóm đối tượng.

Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.

Thông tin, tài liệu truyền thông của Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://www.monre.gov.vn/; Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://monremedia.vn/cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ https://quangninh.gov.vn/so/sotainguyenmt.

UBND Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã phường căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 đảm bảo hiệu quả, thiết thực; báo cáo kết quả thực hiện gửi về UBND Thành phố (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 05 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...