Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Hải Yên khóa XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029:

Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xây dựng phường Hải Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại

30/03/2024 09:32
Ngày 29/3, phường Hải Yên long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Yên lần thứ XI nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024 và xác định mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Thu Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Móng Cái dự chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo UBMTTQVN Thành phố; lãnh đạo phường cùng sự tham gia của 98 đại biểu chính thức, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân về tham dự Đại hội.

 

Đại biểu dự Đại hội
Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2019-2024, MTTQ phường Hải Yên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được nâng lên. Việc tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì ngày càng đem lại kết quả thiết thực, có nhiều cách làm và mô hình sáng tạo; huy động được sự quan tâm tham gia của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được những kết quả tích cực, nhiều vấn đề dư luận quan tâm và thực tiễn đặt ra thông qua hoạt động giám sát được phát hiện và xử lý kịp thời, tạo đồng thuận trong nhân dân. Hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng đi vào trọng tâm, thiết thực. Hoạt động của Mặt trận ngày càng được đổi mới, tăng tính thiết thực, giảm tính hành chính, bám sát dân, bám sát địa bàn dân cư.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động cụ thể, tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên đạt trên 85%, làm nòng cốt trong các hoạt động của nhân dân ở địa bàn khu dân cư. MTTQ phường đã chủ trì vận động thực hiện tốt chương trình cứu trợ, vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, ủng hộ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với số tiền là trên 140 triệu đồng; huy động từ mọi nguồn lực để hỗ trợ nguồn kinh phí cho cận nghèo, người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường sửa chữa, xây mới nhà ở với tổng số tiền vận động được là 435 triệu đồng để hỗ trợ 10 hộ cận nghèo và đối tượng người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đến nay cơ bản trên địa bàn phường bảo đảm hoàn thành 100% những gia đình hộ cận nghèo, hộ khó khăn không còn nhà dột nát.

Đồng chí Nguyễn Thu Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Móng Cái phát biểu chỉ đạo 
UB MTTQ Thành phố tặng hoa chúc mừng
Lãnh đạo phường Hải Yên tặng hoa chúc mừng

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu chính trong nhiệm kỳ 2024 – 2029; trong đó hàng năm, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên, đoàn viên và nhân dân đạt trên 95%; mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình; phấn đấu xây dựng mỗi khu dân cư hình thành ít nhất 1 tổ, nhóm tự quản trong thực hiện “xây dựng phường Hải Yên không rác thải; xanh, sạch, đẹp, an toàn” gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng  đô thị văn minh”; thực hiện xây dựng các khu dân cư của phường đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no, hạnh phúc. Phấn đấu giữ vững tiêu chí phường không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí mới…

Tại Đại hội các đại biểu đã thống nhất hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hải Yên khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm có 31 đại biểu; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết; 100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hải Yên khóa XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội
Các cá nhân, tập thể được khen thưởng

Đại hội kêu gọi các tổ chức thành viên cùng toàn thể nhân dân các dân tộc hãy phát huy truyền thống đoàn kết, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã thông qua để Mặt trận Tổ quốc ngày càng phát huy tốt vai trò,vị trí của mình trong hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng phường Hải Yên giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Nhân dịp này, phường Hải Yên đã khen thưởng, biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn phường.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Chào mừng Đại biểu về dự Đại hội
Văn nghệ chào mừng
Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQVN phường Hải Yên

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...