Phát triển đảng viên trong công nhân lao động

12/05/2021 10:20
Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 20.000 doanh nghiệp với trên 430.000 lao động. Các cấp công đoàn tỉnh luôn xác định phát triển đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng; qua đó từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Anh Nguyễn Văn Huynh, Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan (thứ hai phải sang), ngày 19/5 tới đây sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh, công tác phát triển đảng viên trong CNLĐ còn nhiều khó khăn. Một số chủ doanh nghiệp chưa mặn mà với việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Trước thực trang đó, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch định hướng tuyên truyền công tác phát triển Đảng hằng năm và hướng dẫn tuyên truyền theo quý, triển khai tới các cấp công đoàn. Các cấp công đoàn đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc, tác phong lao động công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cho đoàn viên, CN,VC-LĐ bằng nhiều hình thức; nhất là triển khai Nghị định số 149/2018/NĐ-CP và các nghị quyết của trung ương, Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam về công đoàn tham gia xây dựng và phát triển đảng viên là CNLĐ. Qua đó, tại nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, đã quan tâm hơn tới công tác phát triển đảng viên trong CNLĐ.

Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan là đơn vị chuyên sản xuất lương thực, thực phẩm, kinh doanh tổng hợp, đi vào hoạt động từ năm 2005. Đến nay, Công ty đã thành lập Chi bộ với 13 đảng viên/tổng số 130 lao động. Có thời điểm 5 năm liên tục (2011-2016), Công ty không kết nạp được đảng viên mới. Nguyên nhân là do một bộ phận công nhân chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc trở thành đảng viên, còn ngại tham gia các hoạt động chính trị, chưa có ý thức tu dưỡng rèn luyện...

Ông Bùi Văn Hương, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan, cho biết: Ban Chi ủy Chi bộ phối hợp cùng doanh nghiệp, BCH Công đoàn phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên vận động quần chúng thông qua các hình thức tuyên truyền để giác ngộ CNLĐ tìm hiểu về Đảng, từ đó tích cực rèn luyện, nâng cao trình độ nhận thức. Nhờ đó, người lao động Công ty đã thay đổi nhận thức, đã có trường hợp viết đơn xin gia nhập tổ chức đảng. Mỗi năm, Công ty đặt ra chỉ tiêu kết nạp từ 1-2 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu.

Ngày 19/5 này, anh Nguyễn Văn Huynh, Công ty CP Kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan vinh dự được kết nạp Đảng. Hơn 10 năm qua, với sự nỗ lực, phấn đấu tích cực, Nguyễn Văn Huynh từ lao động trực tiếp đã được lãnh đạo Công ty đề bạt lên các vị trí trưởng ca, Phó phòng Quản lý sản xuất, quyền Trưởng phòng.

“Phấn đấu trở thành đảng viên, tôi luôn nhận thấy rõ quyền lợi, trách nhiệm của bản thân với cá nhân, tập thể. Tôi cố gắng luôn là một người gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ do Công ty đề ra, không ngừng học hỏi, gương mẫu, tiên phong trong quá trình làm việc, để đồng hành cùng sự phát triển chung của Công ty. Về cá nhân, luôn gương mẫu trong mọi hoạt động phong trào, công tác xã hội của địa phương”, anh Huynh chia sẻ.

CNLĐ làm việc tại Công ty TNHH Điện tử Vạn Lực (KCN Cái Lân).

Theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn sẽ bồi dưỡng, giới thiệu 10.000 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đồng chí Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, cho biết: LĐLĐ tỉnh đã giao chỉ tiêu phát triển đảng đến các cấp công đoàn; phấn đấu mỗi công đoàn cơ sở trong năm giới thiệu 1 đoàn viên, công nhân ưu tú để cấp ủy xem xét, kết nạp Đảng. Đồng thời, thường xuyên rà soát, nắm tình hình đoàn viên, NLĐ ở các doanh nghiệp để có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức, giác ngộ giai cấp cho đoàn viên, NLĐ; kịp thời quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, để đoàn viên, CNLĐ có tinh thần chủ động phấn đấu trở thành đảng viên. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn cũng chủ động phối hợp với chuyên môn trong triển khai các phong trào thi đua trong CN,VC-LĐ. Trên cơ sở đó, tổ chức công đoàn sẽ lựa chọn những điển hình tiên tiến để giới thiệu cho đảng xem xét, kết nạp.

Với những giải pháp tích cực, tính từ năm 2018 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu cho các cấp ủy trên 9.500 CN,VC-LĐ ưu tú để xem xét, kết nạp. Qua đó, đã có 6.557 đoàn viên, CN,VC-LĐ ưu tú được các cấp ủy xem xét, kết nạp, đạt gần 70% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn Quảng Ninh nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra về công tác phát triển đảng viên trong CNLĐ.

baoquangninh.com.vn
Loading...