Phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị hiện hữu (Khu A1) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

28/10/2022 15:53
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 13/10/2022 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A1 - Khu trung tâm đô thị hiện hữu tại các phường: Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long, Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị hiện hữu (Khu A1) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị hiện hữu (Khu A1) thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái có vị trí, phạm vi ranh giới và diện tích nghiên cứu gồm: Khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các phường: Hòa Lạc, Trần Phú, Ka Long, Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa và xã Hải Xuân - Thành phố Móng Cái; ranh giới như sau: Phía Bắc giáp biên giới Việt - Trung; phía Nam giáp đường cao tốc và khu A2; phía Đông giáp khu A3 - Khu hợp tác kinh tế; phía Tây giáp khu vực dự trữ phát triển và khu C thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Diện tích quy hoạch khoảng 2.765,2ha.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021 (gọi tắt là QHC Móng Cái 2021) và các quy hoạch có liên quan tới khu vực quy hoạch phân khu A1; làm cơ sở để xác định các khu vực phát triển đô thị, triển khai quy hoạch chi tiết và xác định các dự án đầu tư xây dựng.

Đề xuất các giải pháp quy hoạch phục vụ cho nhu cầu quản lý đô thị, thu hút đầu tư, đảm bảo phù hợp với chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn đô thị, đảm bảo khớp nối tổ chức không gian và hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực lập quy hoạch và các khu vực lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật;

Phát triển Khu A1 thành khu trung tâm dịch vụ thương mại cửa khẩu gắn liền với cửa khẩu Bắc Luân I và cửa khẩu Bắc Luân II hình thành khu hợp tác thương mại quốc tế; Kết hợp cải tạo chỉnh trang các khu vực hiện trạng và xây dựng các dự án khu đô thị, dịch vụ tạo nên khu đô thị đồng bộ về không gian và hạ tầng kỹ thuật, tạo nên điểm nhấn về không gian đô thị, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I; Làm cơ sở pháp lý để triển khai lập mới và điều chỉnh các đồ án quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư và quản lý hoạt động xây dựng theo quy hoạch.

Đây sẽ là khu trung tâm hành chính, văn hóa, chính trị; là đô thị trung tâm hiện hữu của thành phố Móng Cái; Tiếp tục phát triển Khu A1 thành khu trung tâm dịch vụ thương mại cửa khẩu gắn liền với cửa khẩu Bắc Luân I và Bắc Luân II hình thành khu hợp tác thương mại; Là khu trung tâm dịch vụ, thương mại vùng biên và dịch vụ thương mại cửa khẩu; Là khu đô thị hiện trạng cải tạo, chỉnh trang gắn với bảo tồn hệ sinh thái cây xanh mặt nước tại khu trung tâm; xây dựng hoàn thiện các dự án đã và đang triển khai.

Quy mô dân số năm 2021: Khoảng 51.274 người. Dự báo quy mô dân số đến năm 2030: khoảng 83.000 người (bao gồm cả dân số quy đổi). Quy mô dân số đến năm 2040: khoảng 112.000 người (bao gồm cả dân số quy đổi).

Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật: Đảm bảo tuân thủ định hướng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và quy định pháp luật hiện hành. 

Tổng diện tích quy hoạch: 2.765,2 ha, được chia thành 06 khu chức năng: Khu đô thị  trung tâm và dịch vụ thương mại; Khu đô thị dịch vụ hỗ trợ thương mại; Khu thương mại cửa khẩu và dịch vụ logistic;Khu đô thị, dịch vụ du lịch và công viên hồ nước; Khu đô thị mới và hiện trạng cải tạo; Khu đô thị dịch vụ

Quy hoạch đảm bảo quỹ đất phát triển nhà ở xã hội: Phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho thuê, nhà thu nhập thấp… gắn với các khu vực phát triển khu công nghiệp, khu giáo dục đào tạo tập trung, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị mới... kết hợp hài hòa với tổng thể đô thị. Quỹ đất phát triển nhà ở xã hội được định hướng: Bố trí 01 Khu nhà ở công nhân, diện tích khoảng 11ha và khoảng 4,7ha đất nhà ở xã hội trên địa bàn phường Hải Yên; khoảng 8,3ha đất nhà ở xã hội trên địa bàn phường Hải Hòa, khoảng 0,95ha đất nhà ở xã hội trên địa bàn xã Hải Xuân và khoảng 2,6ha đất nhà ở xã hội trên địa bàn phường Ninh Dương. Vị trí, quy mô các khu nhà ở xã hội sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập các quy hoạch chi tiết, dự án thành phần đảm bảo quy mô, diện tích theo quy định.

Thực hiện cải tạo chỉnh trang đô thị hiện trạng và xây dựng phát triển mới các khu chức năng để nâng cao chất lượng đô thị, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I  và để hình thành khu vực đô thị, dịch vụ tập trung, đầu mối cho phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tạo nên khu đô thị đồng bộ về không gian và hạ tầng... Phát triển đô thị theo các phân vùng chức năng, gắn với các yêu cầu quản lý cụ thể, làm cơ sở để hình thành không gian gắn với cơ cấu chức năng và hình thái phát triển cho từng khu vực. 

Phát triển các khu chức năng hiện trạng dọc hành lang phía Nam sông Bắc Luân tạo nên khu dịch vụ hỗ trợ thương mại cửa khẩu quốc tế, gắn với các cửa khẩu, cầu nối sang thành phố Đông Hưng như Bắc Luân 1, Bắc Luân 2, lối mở Km3+4 và các cầu mới nối sang Trung Quốc. Cải tạo không gian, hạ tầng, cảnh quan đô thị để phát triển các hoạt động, dịch vụ thương mại và du lịch dọc hành lang biên giới.

Khu vực phát triển mở rộng khuyến khích ưu tiên phát triển cao tầng để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, dành mặt bằng cho các không gian công cộng, công viên cây xanh, mặt nước. Phát triển mật độ xây dựng cao tại khu vực trọng tâm và mật độ thấp tại các khu vực có cảnh quan sinh thái hấp dẫn, tạo sự đan xen giữa không gian đô thị và không gian tự nhiên.

Xây dựng mạng lưới không gian xanh gắn, kết hợp bố trí các không gian công cộng, tiện ích cộng đồng, công viên cây xanh, quảng trường, gắn với các tuyến mặt nước như sông Ka Long, sông Bắc Luân, các trục tiêu thoát nước mặt chính của khu vực được khai thác chủ yếu làm dịch vụ công cộng, dịch vụ du lịch sinh thái, ứng phó với các biến đổi khí hậu. 

Việc phê duyệt các đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch của các khu chức năng, các dự án nằm trong ranh giới quy hoạch này đảm bảo phù hợp Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 đã được phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021; quy định quản lý theo đồ án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; định hướng Quy hoạch này và các quy định hiện hành; phù hợp với điều kiện tự nhiên hiện trạng; đảm bảo đấu nối thống nhất với các công trình, dự án liền kề và phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm chuyên ngành liên quan và đảm bảo an toàn, môi trường khu vực…/.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...