Banner tin

Phiên họp Thường kỳ UBND Thành phố Móng Cái

Ngày 08/8/2019, UBND TP Móng Cái tổ chức phiên họp thường kỳ. Đồng chí Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì.

Quang cảnh phiên họp 

Báo cáo của UBND TP nêu rõ: Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục tăng trưởng tốt: Kim ngạch XNK tăng 19,5%CK; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 30,7%CK; tổng khách du lịch tăng 5%CK; Tổng thu NSNN phần thu nội địa từ thuế, phí đạt tiến độ kế hoạch so với dự toán tỉnh giao và thành phố đã đề ra. Thành phố đã thực hiện  tốt Chủ đề công tác năm gắn với các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh . Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: môi trường kinh doanh du lịch, đất đai, xây dựng, tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, giáo dục đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo giải quyết. Quốc phòng an ninh được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham dự đề xuất những nội dung trọng tâm tháng 8/2019 

Đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Phó Chủ tịch UBND TP Móng Cái chỉ đạo

một số nội dung liên quan tới công tác đất đai, xây dựng, PCTT-TKCN 

Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng, ban, xã, phường đã báo cáo cụ thể tình hình công tác nổi bật, một số khó khăn cần tháo gỡ và đề xuất một số nhiệm vụ cụ thể.

Chủ trì phiên họp, đồng chí Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái đã chỉ rõ những vấn đề cần giải quyết ngay trong tháng 8 và thời gian sớm nhất, trong đó nhấn mạnh tới việc bứt phá để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch.

Đồng chí Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái chủ trì

kết luận phiên họp 

Trọng tâm là : Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 31/Ctr-UBND ngày 16/01/2019 của UBND Thành phố Thực hiện Chương trình số 08/CTr-UBND ngày 08/ 01/2019 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Thành ủy; Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; triển khai Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của  HĐND Thành phố Khóa XII kỳ họp thứ 14 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; trên cơ sở bám sát các mục tiêu tăng trưởng cả năm theo Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 24/6/2019 của UBND Thành, phấn đấu giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu tăng 15%; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả tăng trưởng của ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách. Tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo Chỉ đạo của UBND Thành phố.

Bên cạnh đó, phải chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách; Triệt để thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên để bổ sung chi đầu tư phát triển;

Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB một số dự án trọng điểm; tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI); các giải pháp tăng cường công tác cải cách hành chính, cải thiện, nâng cao chất lượng các Chỉ số: Par Index, Papi, Sipas năm 2019 và một số nội dung cụ thể khác.

Tin cùng chuyên mục

Phụ nữ xã Hải Đông tích cực cải thiện môi trường sống

Phụ nữ xã Hải Đông tích cực cải thiện môi trường sống


Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XIII Về việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khoá XIII Về việc đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh


Ra mắt Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Ra mắt Đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4


Móng Cái: Xuất nhập khẩu vượt khó

Móng Cái: Xuất nhập khẩu vượt khó


Tổng kết công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2019

Tổng kết công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương năm 2019


Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung (Móng Cái - Đông Hưng) năm 2019 thành công tốt đẹp.

Hội chợ Thương mại - Du lịch quốc tế Việt - Trung (Móng Cái - Đông Hưng) năm 2019 thành công tốt đẹp.


Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia


Thường trực HĐND Thành phố làm việc với Thường trực UBND Thành phố chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ XV.

Thường trực HĐND Thành phố làm việc với Thường trực UBND Thành phố chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ XV.


Hội CCB phường Hải Hòa: Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).

Hội CCB phường Hải Hòa: Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam (6/12/1989 - 6/12/2019).


Lễ kỉ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến Binh Việt Nam

Lễ kỉ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến Binh Việt Nam


Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ


Hội nghị lần thứ 36 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXIII

Hội nghị lần thứ 36 Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXIII


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng tiếp xúc cử tri TP Móng Cái

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thắng tiếp xúc cử tri TP Móng Cái


UBND Thành phố họp phiên thường kỳ tháng 11/2019

UBND Thành phố họp phiên thường kỳ tháng 11/2019