Phiên làm việc thứ 2, Đại hội đại biểu MTTQ TP Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

08/06/2024 15:31
Như tin chúng tôi đã đưa trong 2 ngày 7 và 8/6, Đại hội đại biểu MTTQ TP Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã long trọng tổ chức, Ngày 8/6, Đại hội tiếp tục phiên làm việc thứ 2. Về phía lãnh đạo Tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Hoàng Đức Hạnh - Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Ngân - Phó Chủ tịch UB MTTQ Tỉnh tới dự và chỉ đạo. Về phía TP Móng Cái, có đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội; đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Dương Thị Huệ - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP; các đồng chí lãnh đạo Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP cùng 180 đại biểu chính thức về dự đại hội.
Thiêng liêng nghi lễ chào cờ tại đại hội
Các đồng chí lãnh đạo đến dự đại hội
Đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP ; Trưởng Khối các tổ chức chính trị - xã hội TP thông qua diễn văn khai mạc và báo cáo chính trị tại đại hội
Đoàn chủ tịch đại hội đã báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất;

Tại phiên làm việc thứ 2, Đoàn chủ tịch đại hội đã báo cáo kết quả phiên làm việc thứ nhất; thông qua chương trình phiên làm việc thứ hai của Đại hội.

Đồng chí Đỗ Viết Mạnh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch UB MTTQ TP; Trưởng Khối các tổ chức chính trị - xã hội TP đã đọc diễn văn khai mạc đại hội và thông qua báo cáo kết quả chính trị của đại hội. Theo đó, 5 năm qua, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển” MTTQ Việt Nam TP Móng Cái với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Là nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng - chính quyền, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền và các lực lượng; phát huy Khối dân vận xã, phường và Tổ dân vận thôn khu, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập Tỉnh, 15 năm thành lập Thành phố, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, nổi bật là MTTQ các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt chính trị, huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong phòng, chống dịch Covid-19 giữ vững địa bàn tuyến đầu an toàn, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các quy hoạch chiến lược, giải phóng mặt bằng, di dời lồng bè nuôi trồng thuỷ hải sản trái phép…triển khai hiệu quả Đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền, “Trang cộng đồng” của MTTQ Thành phố đến cơ sở và tổ chức thành viên góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân theo tiêu chí hạnh phúc đóng góp vào sự đổi mới, xây dựng và phát triển Thành phố.

MTTQ các cấp luôn phát huy vai trò tập hợp đồng bào các dân tộc, tôn giáo tuân thủ pháp luật; hỗ trợ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Đại hội Giáo hội Phật giáo Thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026, tổ chức rộng khắp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11)….đồng thời, phát động và triển khai có hiệu quả các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo 5 nội dung vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với các nhiệm vụ trọng tâm bằng nhiều cách làm sáng tạo, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, phát huy hiệu quả nguồn lực trong xã hội (Nhân dân đóng góp trên 25,5 tỷ đồng và 18.300 ngày công lao động, 21.648 m2 tường rào), tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, nâng cấp, chỉnh trang đô thị…. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ và Nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, phát huy nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc với nhiều mô hình được Nhân dân tích cực hưởng ứng có sức lan tỏa sâu rộng, năm 2023 có 100/100 đạt thôn khu dân cư văn hoá; gia đình văn hoá đạt tỷ lệ 93,6%.

Dấu ấn của MTTQ các cấp trong các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” đó là với nhiều cách làm sáng tạo, đa dạng các hình thức tuyên truyền vận động gắn tổ chức, cá nhân với địa chỉ cụ thể. Vận động xây dựng “Qũy vì người nghèo” các cấp với trên 4 tỷ đồng, hỗ trợ giảm nghèo trên 3,5 tỷ đồng, huy động trên 10,6 tỷ đồng tặng quà 100% đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, yếu thế và gia đình chính sách, hỗ trợ sửa chữa, xây mới 117 căn nhà; Thành phố không còn hộ nghèo, hiện còn 57 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,19%.. Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên như Hội nông dân, Hội LHPN, Hội CCB, Thành đoàn, LĐLĐ TP, Hội người cao tuổi, Hội CTĐ, Hội Khuyến học đã phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua:“Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “5 không 3 sạch”; “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; “4 đồng hành cùng thanh niên lập nghiệp”; “Cựu Chiến binh gương mẫu”;“Tuổi cao gương sáng”, “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”... đạt hiệu quả, Duy trì có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, các cụm dân cư tự phòng, tự quản, tự hòa giải về ANTT.

MTTQ đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát phản biện xã hội, tập trung vào các vụ việc đơn thư kiến nghị phức tạp và vấn đề nhân dân quan tâm, tham gia xây dựng Đảng và Chính quyền vững mạnh, tạo niềm tin trong Nhân dân. Đồng thời, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Nhân dân; Nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp luôn quan tâm, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành 11/11 chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; phối hợp triển khai, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chuyên biệt của từng tổ chức; 4/15 nhiệm vụ chia được tập trung triển khai, hiệu quả rõ nét. 

Với những thành tích đạt được, MTTQ TP luôn đạt vững mạnh và được ghi nhận, đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của Tỉnh và Thành phố, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba, được Trung ương MTTQ Việt Nam; UBND Tỉnh; MTTQ Tỉnh, Thành phố tặng cờ và nhiều bằng khen, giấy khen... nhiều cá nhân được Trung ương, Tỉnh và Thành phố khen thưởng.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Thu Hương - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP cũng đã phát biểu về nội dung Thường trực UBND Thành phố phối hợp với  Ủy ban MTTQ Thành phố
Đại biểu tham luận tại đại hội

Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thu Hương - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP cũng đã phát biểu về nội dung Thường trực UBND Thành phố về công tác phối hợp với  Ủy ban MTTQ Thành phố nhiệm kỳ 2019 - 2024 đồng thời, đại hội tiếp tục tham luận làm rõ sâu sắc hơn những kết quả và đóng góp của MTTQ TP vào sự phát triển chung của TP.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo và tặng hoa đại hội 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã đánh giá cao những kết quả đạt được; đồng thời nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ các cấp thành phố Móng Cái cần tập trung thực hiện tốt việc quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, tầm quan trọng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Nghị quyết số 43-NQ/TW, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Uỷ ban MTTQ các cấp của thành phố cần phải tiếp tục đổi mới nhiều hơn nữa về tư duy và cách làm để cùng cấp uỷ, chính quyền thành phố giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong Nhân dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể thiết thực, tiếp tục nhân rộng các mô hình tự quản trong xã hội, trong cộng đồng dân cư, MTTQ thành phố cần tiếp tục đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động; nhanh chóng tiếp cận, khai thác, sử dụng và phát huy triệt để các công cụ truyền thông mới với những tính năng thông minh, hiện đại, có sức lan tỏa cao như trang web, Facebook, Twitter, Zalo, Viber... để phục vụ công tác tuyên truyền nhằm tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi người dân. Cần tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Tỉnh ủy xây dựng văn hóa, con người Móng Cái giầu bản sắc, gắn với bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá địa phương; Tiếp tục nghiên cứu đổi mới công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường các diễn đàn nhân dân, đặc biệt định kỳ phối hợp tổ chức có hiệu quả đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân và doanh nghiệp, giảm thiểu những bức xúc, tạo đồng thuận xã hội trong Nhân dân; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo; nắm chắc tình hình cơ sở để thực hiện tốt vai trò đại diện của Nhân dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân với phương châm “Ở đâu Dân cần, ở đó có Mặt trận”. Thực hiện tốt các nhiệm vụ tham gia Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ động, tập trung triển khai tốt Chỉ thị số 18-CT/TW gắn với thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở theo tinh thần “hướng về dân, lắng nghe dân để được lòng dân”. Uỷ ban MTTQ các cấp cần thực hiện tốt vai trò chủ trì để nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp phần củng cố và nâng lên niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chính quyền trên địa bàn. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những lợi thế, khó khăn tác động đến phát triển kinh tế - xã hội để triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phù hợp với điều kiện từng địa bàn cơ sở. MTTQ thành phố tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, phối hợp tổ chức hiệu quả “Phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới đất liền” góp phần xây dựng thành phố Móng Cái giàu mạnh, văn minh, hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển; Tập trung xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chuyên trách, nhất là đội ngũ cán bộ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên có đủ năng lực, phẩm chất, tâm huyết, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, giỏi dân vận và có khát vọng cống hiến, biết hy sinh. Phát huy năng lực, uy tín của các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ các cấp thực sự vững mạnh, hoạt động hiệu quả, xây dựng cộng đồng dân cư “Tự quản - Tự phòng - Tự bảo vệ - Tự hòa giải”.

Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu chỉ đạo

Tại đại hội, đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà MTTQ TP đã đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.  Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra cần tập trung tìm cách làm mới sáng tạo nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ, đảm bảo mối quan hệ Đảng vừa là thành viên, vừa là hạt nhân lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mối quan hệ phối hợp với các cơ quan nhà nước và vai trò chủ trì hiệp thương trong phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, hoạt động của MTTQ cần hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, sâu sát, thiết thực, chọn việc trọng tâm, nhất là phát huy những thế mạnh, giá trị khác biệt của mảnh đất, con người địa đầu Đông bắc Tổ quốc; quyết tâm, kiên trì, làm việc hiệu quả, rõ mô hình như lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Hoạt động của Mặt trận nên nhắm vào điểm chính để tránh khỏi việc gì cũng làm, nhưng ít việc làm chu đáo". Thực hiện nghiêm Luật dân chủ ở cơ sở theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp vừa là nơi Nhân dân gửi gắm niềm tin, vừa là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Bên cạnh đó, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm, sáng tạo của Nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là vận động thực hiện công tác GPMB, tạo mặt bằng sạch, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, liên thông, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển đột phá; tham gia có chiều sâu chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển sản phẩm ocop và chiến lược “ba con, hai cây, một điểm đến”; tham gia bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch; đảm bảo phúc lợi, an sinh xã hội gắn với triển khai hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia (sáp nhập phường Hoà Lạc và Trần Phú; nâng cấp các xã Hải Xuân, Hải Tiến, Hải Đông lên phường. Đồng thời, chủ động tham gia có chiều sâu về công tác xây dựng Đảng, xây dựng văn hóa trong đảng bộ, xây dựng chính quyền vững mạnh, phối hợp chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2025-2030), Cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2026-2031). Duy trì, phát huy vai trò nòng cốt thực hiện mô hình Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề nhân dân quan tâm; Tăng cường xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tinh thần “3 đoàn kết” (đoàn kết, thống nhất trong đảng, chính quyền; đoàn kết trong Nhân dân; đoàn kết giữa quân và dân); lan tỏa mạnh mẽ khát vọng đổi mới, phát triển, cả hệ thống chính trị “chỉ một ý chí - một tiếng nói - một hành động chung vì Nhân dân, vì sự phát triển của Thành phố”, kiên trì thực hiện phương châm 5 an “an ninh, an toàn, an sinh, an cư, an dân”; giữ ổn định tình hình khu vực biên giới,. Đồng thời, lấy văn hóa con người Móng Cái là nền tảng, là mục tiêu, động lực, nội lực quan trọng để phát triển bền vững, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong hoạt động đối ngoại, xây dựng tinh thần đoàn kết quốc tế, vì hòa bình; hướng tới tiêu chí “hạnh phúc” của Nhân dân hai bên biên giới; xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tặng Đại hội bức trướng và tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa khát vọng, xây dựng thành phố Móng Cái giàu đẹp, văn minh, hiện đại” và lẵng hoa tươi thắm thể hiện tình cảm, gửi gắm niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân với Mặt trận Tổ quốc các cấp.

55 vị Ủy viên UB MTTQ TP khóa XVIII ra mắt đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã thông qua báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Thành phố khóa XVIII và ra mắt Uỷ ban MTTQ Thành phố khoá XVIII; Đại hội cũng đã hiệp thương cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2019 - 2024 và chia tay các ông bà Ủy viên Ủy ban MTTQ khóa XVII không tham gia Ủy ban MTTQ Thành phố khóa XVIII.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội với 3 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu cơ bản và 6 chương trình công tác trong nhiệm kỳ với những giải pháp cụ thể với quyết tâm chính trị cao nhằm hoàn thành thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ công tác đã đề ra trong nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đồng thời, biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đại hội thông qua nghị quyết
Biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu xuất sắc
Chia tay các vị Ủy viên Ủy ban khóa XVII không tham gia Ủy viên Ủy ban khóa mới 
Thư ký đại hội thông qua Nghị quyết đại hội

Sau 2 phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc và chất lượng, hiệu quả cao, Đại hội đại biểu MTTQ TP Móng Cái lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã thành công tốt đẹp hoàn thành toàn diện các nội dung, chương trình công tác đã đề ra./.

Đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc sắc của địa phương
Văn nghệ chào mừng đại hội
Trần Tương - Trần Huân - Nhóm phóng viên
Trung tâm TT và VH
Loading...