Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Dương Thị Huệ dự Kỳ họp thứ 6 - HĐND xã Hải Đông khoá XXI

26/12/2022 10:12

Sáng 26/12, HĐND xã Hải Đông khóa XXI tổ chức kỳ họp thứ 6 - đây là kỳ họp thường lệ cuối năm để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã năm 2022 - bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố dự và chỉ đạo kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 6 - HĐND xã Hải Đông khóa XXI 

Theo báo cáo của UBND xã Hải Đông, năm 2022, tình hình dịch covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã, song với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, xã Hải Đông đã chủ động linh hoạt, sáng tạo vừa thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống Nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội của xã năm 2022 tiếp tục có chuyển biến tích cực, thực hiện đạt 09/12 chỉ tiêu đề ra, trong đó, công tác phòng chống dịch Covid-19, tiêm vắc xin tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả, giữ vững thành quả địa bàn "Ồn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới", "Vùng xanh an toàn” tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội. 

Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường, giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ; quan tâm công tác cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ cho Nhân dân. Thu NSNN đạt trên 774 triệu đồng, đạt 108% dự toán giao. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh. Công tác quản lý đất đai được tập trung quan tâm chỉ đạo; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, công tác quản lý cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực.

Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được bảo đảm; giữ vững kết quả xã không còn hộ nghèo, giảm nhanh hộ cận nghèo. Duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,6%, dự kiến cả năm đạt trên 96%. 10/10 thôn duy trì giữ vững danh hiệu “Thôn văn hóa”, tỷ lệ gia đình đạt tiêu chí Gia đình văn hóa đạt 96,6%. Duy trì tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh của dân cư đạt 100%, trong đó có 85,1% số hộ dân đã đấu nối với hệ thống nước sạch nông thôn đưa vào sử dụng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân được quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả. 

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã thảo luận thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trong đó tiếp tục xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ thực sự “Của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, bảo vệ môi trường; chủ động, linh hoạt thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và các loại dịch bệnh khác; giữ vững “Vùng xanh an toàn”. Tiếp tục lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển trong tư tưởng, nhận thức của Nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tập trung huy động, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với mục tiêu nâng cấp xã lên phường trước năm 2025. Phát triển dịch vụ, nuôi trồng, khai thác thủy sản, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đảm bảo hiệu quả, bền vững. Phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; xây dựng môi trường văn hoá - xã hội văn minh, nghĩa tình. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Đông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn xã

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đã thông tin nhanh đến các đại biểu kết quả kỳ họp thứ 10 - HĐND Thành phố khóa XXI và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế của Thành phố năm 2022. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những cố gắng và những kết quả mà HĐND, UBND xã Hải Đông đã đạt được trong năm 2022, đã có những đóng góp nhất định cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của Thành phố, đặc biệt tinh thần đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn; thu ngân sách, công tác quản lý đất đai, giải quyết kiến nghị của cử tri và tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả tích cực

.


 

Các đại biểu tham luận tại hội trường

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị trong thời gian tới xã Hải Đông cần bám sát các nhiệm vụ của tỉnh và Thành phố để xây dựng kế hoạch thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2023 trên địa bàn xã; tiếp tục phát huy tình thần đoàn kết, sáng tạo, lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển đến toàn thể nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đội ngũ lãnh đạo cần phải đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, xác định tầm nhìn trong chủ trương và ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, trong đó tiếp tục huy động nguồn lực tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với lộ trình nâng cấp xã Hải Đông lên phường trước năm 2024. Tập trung phát triển nông, lâm, ngư nghiệp toàn diện, đưa ra các giải pháp đảm bảo diện tích gieo trồng; đẩy mạnh các mô hình phát triển sản xuất; nghiên cứu và xây dựng sản phẩm OCOP để phát huy lợi thế của địa phương. Huy động sự vào cuộc tích cực của nhân dân trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng nhiều mô hình cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Huy động sự vào cuộc của lực lượng Công an, Quân sự xã trong xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn xã. Quan tâm các giải pháp tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; Thường xuyên quan tâm rà soát và quản lý tốt các nguồn thu, tăng thu ngân sách; quan tâm đến những tồn tại về đất đai, giải quyết những vướng mắc về đất ở cho nhân dân; quan tâm triển khai các lĩnh vực văn hóa xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, đảm bảo ATTP; tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm; đảm bảo an ninh nông thôn và an toàn giao thông, đặc biệt là lực lượng Công an xã tăng cường truyên truyền phòng chống ma túy trong học đường. Tiếp tục quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các đối tượng gắn việc tiếp tục tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Các đại biểu chất vấn tại hội trường

Đối với HĐND xã, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố đề nghị cần đổi mới hoạt động của HĐND xã từ triển khai tổ chức kỳ họp đến hoạt động giám sát; tăng cường hoạt động giám sát thực thi pháp luật; đổi mới trong việc xây dựng Nghị quyết kỳ họp; quan tâm phát huy vai trò giám sát cộng đồng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại; tập trung giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lương, Chủ tịch HĐND xã Hải Đông phát biểu bế mạc kỳ họp

Các đại biểu cũng sôi nổi tham gia chất vấn công khai, dân chủ tại hội trường về các vấn đề như: nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp về tiến độ triển khai thực hiện hoàn thành xây dựng thôn 2, thôn 11 đạt chuẩn NTM trong năm 2022; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong việc chậm tiến độ giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhân dân. Đồng thời tiến hành thảo luận tại hội trường về những nội dung quan trọng được đại biểu và cử tri quan tâm như: công tác xây dựng chính quyền năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đạt chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo của xã đạt 82% trong năm 2023.

HĐND xã Hải Đông khoá 21 cũng đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết được trình tại kỳ họp thứ 6 gồm: Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2023; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết về tổ chức các Kỳ họp của HĐND xã năm 2023. 
 

Phạm Hương
Loading...