Thông tin phòng ban chuyên môn

Phòng Quản lý đô thị

04/03/2014 00:00

1. Địa chỉ, số điện thoại; Fax:

- Tầng 3 - khu liên cơ quan- 36 - đường Hữu Nghị- phường Hòa Lạc-  thành phố Móng Cái;

- Điện thoại:  02033.881.301;

- Fax: 02033.772.088.

2. Chức năng nhiệm vụ.

- Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Móng Cái, có chức năng tham mưu giúp UBND thành phố Móng Cái thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Giao thông vận tải; Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị; Nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố.

- Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND Thành phố Móng Cái về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra hướng dẫn, phối hợp thực hiện về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh.

3. Danh sách lãnh đạo đơn vị:

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO PHÒNG

Đ/c: Đỗ Thị Hồng Nhung

- Chức vụ:              Trưởng phòng  

- Trình độ VH: 12/12 

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0912030269

- Email: dothihongnhung@quangninh.gov.vn

Đ/c: Bùi Huy Hoài

- Chức vụ:        Phó Trưởng phòng 

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng dân dụng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại: 0912.123.895

- Email: mchuyhoai@gmail.com

Đ/c: Trần Xuân Dự

- Chức vụ:    Phó Trưởng phòng

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0988523926

- E-mail: tranxuandu.mc@quangninh.gov.vn

DANH SÁCH CHUYÊN VIÊN PHÒNG

Đồng chí: Lý Công Cường.

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư  công trình.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0936393646.

- E mail: lycongcuong.qldt@gmail.com

Đồng chí: Lại Ninh Hà

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Môi trường

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0358165999.

- E mail: haqldt.mc@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Bình Nguyên

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0915353199.

- E mail: nguyenmc123@gmail.com

Đồng chí: Mạc Quang Chung

- Chức vụ: Chuyên viên.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông.

- Trình độ lý luận chính trị: 

- Số điện thoại: 0915096299.

- E mail: macquangchung@gmail.com

Đồng chí: Vũ Nhật Hoàng

- Chức vụ: Viên chức - Biệt phái

- Trình độ văn hóa:  12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý xây dựng; Cử nhân Kiến trúc công trình nội thất

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0387.291.555

- Email: nhathoangvu1701@gmail.com

 

Trung tâm TT và VH
Loading...