Phường Bình Ngọc: Quyết tâm đưa Nghị quyết số 03 - NQ/ĐU về phát triển du lịch, dịch vụ vào cuộc sống

25/06/2022 04:03
Phường Bình Ngọc có vị trí địa lý thuận lợi, con người thân thiện, được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp, có bề dày lịch sử và văn hóa đặc thù của địa phương. Đặc biệt, ngày 20/7/2020, Đình Bình Ngọc, Móng Cái, Quảng Ninh được UBND Tỉnh công nhận là Di tích lịch sử cấp Tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để Bình Ngọc có thêm những động lực, cơ hội mới thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn phường trong giai đoạn tới. Phường Bình Ngọc đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 03 - NQ/ĐU của Ban chấp hành Đảng bộ phường về phát triển du lịch, dịch vụ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tục thi Ông Voi nét độc đáo riêng có tại Trà Cổ và Bình Ngọc
Lễ hội đình Bình Ngọc - nét đẹp văn hóa miền biển Đông Bắc Tổ Quốc

Nhằm tiếp tục cụ thể hóa và triển khai các nhiệm vụ để thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 20/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Móng Cái về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và phường Bình Ngọc; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 28/8/2020 của Thành ủy Móng Cái về phát triển Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 7/4/2022 của UBND Thành phố Móng Cái về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch thành phố Móng Cái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên cơ sở tập trung xác định các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, khác biệt để xây dựng và phát triển nâng tầm thương hiệu du lịch theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả; thu hút đầu tư vào địa bàn để từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch đồng bộ, sản phẩm du lịch độc đáo, chất lượng cao.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành từ Tỉnh đến Thành phố, sự chủ động tích cực của phường, nên hoạt động du lịch Bình Ngọc trong những năm qua đã có những chuyển biến tích cực, từng bước phát triển theo hướng bền vững, góp phần nâng dần tỷ trọng cơ cấu kinh tế, khách du lịch đến tham quan tăng dần qua các năm, tổng lượng khách 5 năm (giai đoạn 2017 - 2021) đến nay đạt 31.200 lượt người, tăng 5%/năm; tổng doanh thu từ du lịch, dịch vụ trên địa bàn ước đạt 11,2 tỷ đồng, đóng góp của ngành dịch vụ chiếm 20% tổng thu ngân sách phường, tạo việc làm cho hơn 300 lao động trên địa bàn.

Ben cạnh đó, di tích lịch sử được quan tâm đầu tư, phục dựng và xếp hạng cấp Tỉnh; đã thu hút được một số dự án đầu tư về du lịch; dự án lớn đang được nghiên cứu đầu tư (quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trà Cổ - Bình Ngọc); công tác đào tạo được quan tâm triển khai; quảng bá, xúc tiến, tuyên truyền tạo chuyển biến tích cực; môi trường kinh doanh du lịch trên địa bàn được cải thiện, giá dịch vụ du lịch ổn định; qua đó đã tạo cơ hội, động lực cho nhiều ngành kinh tế khác phát triển, giải quyết việc làm cho lao động, cải thiện đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. 

Mái đình làng biển điểm đến du lịch tâm linh

Trên cơ sở thực tế của địa phương, phường đã xác định quan điểm phát triển tiềm năng, thế mạnh đặc thù là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển du lịch phường Bình Ngọc trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển góp phần đưa phường Bình Ngọc phát triển mạnh, bền vững trong tương lai; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân, khách du lịch tham quan, tìm hiểu, khám phá cảnh quan và văn hóa của địa phương. Để thực hiện được hiệu quả Nghị quyết, Bình Ngọc luôn coi du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa và hội nhập quốc tế cao, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên phát triển du lịch chuyên nghiệp, bền vững, an toàn, gắn với bảo vệ môi trường và tài nguyên du lịch; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, tạo việc làm và cải thiện an sinh xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc.

Bãi Đá Đen điểm đến không thể bỏ qua khi đến Bình Ngọc

Phường cũng đề ra mục tiêu tổng quát và phấn đấu đến năm 2025, xây dựng du lịch Bình Ngọc trở thành một trong những Khu du lịch trọng điểm của Thành phố; có hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật du lịch đồng bộ; chất lượng dịch vụ du lịch có tính chuyên nghiệp, sản phẩm du lịch đa dạng, tạo dựng thương hiệu du lịch mạnh mang đậm bản sắc độc đáo riêng của Bình Ngọc; Thu hút du khách đến phường Bình Ngọc nhiều hơn, thời gian lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu nhiều hơn, quay trở lại nhiều lần hơn. Đến năm 2030, ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của phường Bình Ngọc; là nền tảng để thực hiện tăng trưởng và phát triển bền vững. Du lịch Bình Ngọc trở thành khu du lịch biển đảo chất lượng cao; Nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo dịch vụ du lịch chất lượng, đa dạng, đặc sắc, bền vững và an toàn.

Con đường với hàng phi lao được coi là cung đường đẹp nhất TP Móng Cái đưa bạn tới Bình Ngọc

Thời gian tới để thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có thương hiệu, tiềm lực, kinh nghiệm, uy tín cùng cộng đồng dân cư tham gia vào các hoạt động phát triển du lịch, tạo ra những sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng cao phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của du lịch Bình Ngọc là định hướng chiến lược quan trọng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là trụ cột kinh tế của phường; Phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và quốc tế. Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Bình Ngọc với các địa phương khác trong toàn Thành phố; giữa ngành du lịch với các ngành, lĩnh vực khác; Phát triển du lịch Bình Ngọc là trách nhiệm và cần sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của toàn xã hội; phát huy mạnh mẽ vai trò động lực của doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sự quản lý thống nhất của hệ thống chính quyền.

Trong đó phường đề ra mục tiêu cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025, hàng năm tổng lượt khách đến tham quan du lịch đạt từ 25.000-30.000 lượt; thu ngân sách từ dịch vụ du lịch chiếm 15-20% tổng thu ngân sách của phường; lao động trực tiếp trong ngành du lịch, dịch vụ trên 200 người; Hoàn thiện việc xây dựng và triển khai 02 sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm; phát triển mạnh du lịch tâm linh gắn với các sản phẩm dịch vụ đặc trưng của địa phương; đẩy mạnh triển khai Dự án Bến cá và dịch vụ hậu cần nghề cá, xây dựng và quản lý các cơ sở chế biến hải sản đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; Phấn đấu đến năm 2030 hàng năm tổng lượt khách đến tham quan du lịch đạt từ 30.000 - 50.000 lượt; thu ngân sách từ dịch vụ du lịch chiếm 25-30% thu ngân sách trên địa bàn; lao động trực tiếp trong ngành du lịch, dịch vụ đạt trên 350 người; Trên 80% nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ du lịch được đào tạo, bồi dưỡng nghề, trình độ ngoại ngữ và kiến thức về du lịch; xây dựng và phát triển tối thiểu 03 sản phẩm du lịch mới; đẩy mạnh đầu tư và đưa vào khai thác hiệu quả một số dự án lớn như: Khu du lịch nghỉ dưỡng Trà Cổ - Bình Ngọc; Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử; Bến cá và dịch vụ hậu cần nghề cá (chợ hải sản Mũi Ngọc); phát triển các điểm du lịch sẵn có: Bãi biển Đá Đen, Hàng dương Bình Ngọc (khu 4), Điểm dừng chân và giới thiệu sản phẩm OCOP (hải sản, khoai lang...), Du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Trải nghiệm sản phẩm du lịch: “ Một ngày làm ngư dân”

Để đưa Nghị quyết số 03 - NQ/ĐU về phát triển du lịch, dịch vụ vào cuộc sống trên cơ sở thực tiễn nhằm đổi mới nhận thức, thay đổi tư duy về phát triển du lịch Bình Ngọc, phường đã đề ra các giải pháp cụ thể trong đó tập trung rà soát, triển khai thực hiện các quy hoạch, tạo quỹ đất cho các dự án đầu tư xây dựng du lịch Bình Ngọc; Phát triển sản phẩm du lịch gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Bình Ngọc và phát triển kinh tế. Đồng thời, tăng cường xúc tiến, quảng bá tiềm năng, lợi thế của du lịch Bình Ngọc; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Huy động các nguồn lực, cơ chế chính sách đầu tư, phát triển du lịch; Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường du lịch thông thoáng, văn minh, thân thiện, an toàn và hấp dẫn du khách; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển Du lịch; Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành du lịch, Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phát triển sau nhưng tác động của đại dịch Covid-19 nhằm xây dựng Khu du lịch Bình Ngọc trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của Thành phố Móng Cái, tạo động lực lan tỏa tới các địa phương trên địa bàn Thành phố góp phần thu hút đông đảo du khách tới TP Móng Cái - TP đô thị loại I văn minh, hiện đại nơi cực địa đầu Đông Bắc của Tổ Quốc trong tương lai không xa./.

(Ảnh trong bài có sử dụng ảnh tư liệu và ảnh do UBND phường Bình Ngọc cung cấp)

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...