PHƯỜNG BÌNH NGỌC NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 14 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

05/02/2024 15:50
Phường Bình Ngọc được nâng cấp từ xã Bình Ngọc theo Nghị quyết số: 07/NQ–CP Ngày 5/02/2010 của Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phía Bắc giáp với xã Hải Xuân, phía Đông giáp phường Trà Cổ - Biển Đông; phía Nam giáp với xã Vĩnh Thực - Vĩnh Trung và phía Tây giáp với xã Vạn Ninh. Phường Bình Ngọc là đơn vị hành chính loại I, nằm ở phía Đông nam của Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Với diện tích tự nhiên là 1.112,23 ha. Tổng dân số là 1241 hộ với 3840 nhân khẩu; gồm 8 dân tộc Kinh, Hoa, Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán chỉ, Mường, Dao; trong đó người Kinh chiếm 95%. Tình hình kinh tế - xã hội của phường đã có nhiều khởi sắc, nuôi trồng và đánh bắt hải sản đã và đang là ngành kinh tế mũi nhọn của phường; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương chính sách của Đảng, chấp hành tốt các quy định của địa phương.

Từ đó đến nay đã 14 năm trôi qua, nhìn lại chặng đường phát triển của địa phương khi mới thành lập phường tất cả đều thiếu thốn về nhiều mặt điều kiện, cơ sở vật chất; đội ngũ cán bộ, công chức vừa thiếu, vừa chưa có nhiều kinh nghiệm; cơ sở hạ tầng tại địa phương còn nhiều ngổn ngang, chưa được đầu tư hoàn thiện; đời sống kinh tế vật chất, tinh thần của người dân còn muôn vàn khó khăn. Sau 14 năm thành lập và phát triển, với sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trên địa bàn đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Hiện nay, tình hình kinh tế - xã hội đã có những bước phát triển vượt bậc so với trước đây, diện mạo đô thị của phường đã hầu như thay da đổi thịt từng ngày; những công trình nhà ở cao tầng mọc lên vun vút, nhiều công trình phúc lợi, công trình công cộng được xây dựng để phục vụ nhu cầu, lợi ích chính đáng của người dân; hệ thống đường xá, cơ sở hạ tầng từng bước được hoàn thiện và ngày càng phát triển, từ đây đời sống vật chất, văn hóa tinh thần người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Đối với lĩnh vực văn hóa- xã hội: Trong 14 năm qua, luôn được sự quan tâm chỉ đạo từ lãnh đạo địa phương, đã huy động sức mạnh của toàn xã hội để đảm bảo công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo; luôn quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo tập trung đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; các chỉ tiêu về dân số, kế hoạch hóa gia đình hằng năm luôn hoàn thành vượt mức; thực hiện tốt công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện hiệu quả; phong trào văn hóa - thể thao quần chúng có bước phát triển mạnh mẽ, tỉ lệ người dân luyện tập thể thao thường xuyên tăng cao. Đồng thời, địa phương luôn quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc của địa phương trong các hoạt động văn hóa, từ đó đã đầu tư tôn tạo và xây dựng Đình Bình Ngọc, Miếu Thành Hoàng, tổ chức Lễ hội Đình Bình Ngọc là những công trình văn hóa địa phương rất tâm huyết để nâng cao đời sống văn hóa cho nhân dân tại địa phương. Đặc biệt, ngày 20/7/2020, Đình Bình Ngọc được UBND Tỉnh công nhận là Di tích lịch sử cấp Tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để Bình Ngọc có thêm những động lực, cơ hội mới thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn phường trong giai đoạn tới.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Công tác quốc phòng quân sự địa phương luôn được Đảng và chính quyền quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả. Địa phương luôn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết về quốc phòng, tập trung xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh toàn diện; luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng. Về tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong 14 năm qua luôn được đảm bảo. Địa phương luôn chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại gây mất ổn định chính trị của các thế lực thù địch. Đối với những trường hợp vi phạm về ANCT và TTATXH đều được xử lý kịp thời, nhờ đó, tình hình ANTT trong nhân dân luôn được giữ ổn định. Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực các lực lượng chức năng của phường đã ngăn chặn kịp thời những trường hợp xây dựng không phép, trái phép, thực hiện tốt quản lý trật tự an toàn giao thông. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường luôn được quan tâm.

Trong công tác cải cách hành chính luôn được Đảng ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả khả quan. Lãnh đạo phường thường xuyên phát động trong cán bộ, công chức cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá, coi tinh thần phục vụ là phương châm hành động của cán bộ, công chức. Đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công dân của phường luôn làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy sự sáng tạo trong việc giải quyết hồ sơ cho công dân. Vì vậy, trong 14 năm qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính của UBND phường luôn được nhân dân địa phương hài lòng và khen ngợi.

Trong công tác xây dựng chính quyền, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên, có nhiều giải pháp hữu hiệu phù hợp với thực tiễn địa phương, phát huy được vai trò cá nhân phụ trách và đảm bảo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đồng đều trên các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận. Qua đó Đảng bộ giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Có được những kết quả đó là nhờ phường Bình Ngọc đã biết kế thừa và phát huy những thành quả, truyền thống tốt đẹp của xã Bình Ngọc kết hợp với sự lãnh đạo sâu sát của BTV Đảng uỷ, sự chỉ đạo kịp thời của UBND, sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành đoàn thể của phường, sự phối hợp nhịp nhàng của UB MTTQ và các hội đoàn thể phường, bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở, phường Bình Ngọc trong 14 năm qua đã tổ chức thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương.

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập phường Bí thư Đảng ủy phường - Đ/c Nguyễn Hùng Chiến cho biết: Phường Bình Ngọc trân trọng ghi nhận, biểu dương và tri ân tất cả những công sức, trí tuệ đóng góp của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công nhân, lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong 14 năm qua, để phường Bình Ngọc có được những đổi thay đáng tự hào như ngày hôm nay. Đồng chí cũng lưu ý trong những năm tiếp theo, các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị từ phường đến khu phố, phải ra sức tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, vượt qua mọi khó khăn, tạo thêm nhiều động lực mới để tiếp tục đưa phường Bình Ngọc phát triển nhanh, bền vững, toàn diện theo hướng văn minh, nghĩa tình; củng cố được niềm tin trong nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền…

Những kết quả đạt được của phường trong 14 năm qua đã minh chứng cho một bước tiến dài trên con đường xây dựng và phát triển của địa phương. Đồng thời, còn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất một ý chí của lãnh đạo, cán bộ từ phường đến khu dân cư qua các thời kỳ và sự chung sức – chung lòng của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Phường Bình Ngọc hôm nay đã có những bước chuyển mình vượt bậc, toàn Đảng, toàn dân đang hợp sức, chung lòng tạo nên bước đột phá mới trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hòa mình vào thành tựu chung của thành phố Móng Cái trên con đường phát triển, đổi mới của thời đại ngày nay./.

Đoàn Thu
Phường Bình Ngọc
Loading...