Phường Bình Ngọc thăm đồng, gặt thống kê đánh giá năng suất lúa mùa 2023

17/10/2023 11:20
Sáng ngày 13/10/2023, phường Bình Ngọc tổ chức kiểm tra, thăm đồng, gặt thống kê lúa mùa năm 2023. Tham dự cùng đoàn có đồng chí Âu Thị Lương - Phó Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Đình Hảo - Chủ tịch Hội Nông dân phường cùng công chức thống kê và đại diện khu dân cư trên địa bàn.

Phường Bình Ngọc tổ chức kiểm tra, thăm đồng, gặt thống kê lúa mùa năm 2023. Qua kiểm tra, gặt thống kê tại các điểm đồng trên địa bàn, đoàn công tác đã đánh giá ghi nhận các kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2023. Hiện nay nhân dân đang tích cực thu hoạch lúa.

Trong thời gian tới phường Bình Ngọc tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chuyên môn thành phố tăng cường chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo tiết kiệm chi phí, nhân công, nâng cao năng suất, sản lượng, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người dân, đồng thời chỉ đạo quy hoạch các vùng chuyên canh, đưa các cây giống mới cho giá trị kinh tế cao vào sản xuất.

Đến thời điểm thu hoạch lúa thời tiết nắng nóng thuận lợi cho nông dân trong khâu thu hoạch, đây cũng là cơ sở để địa phương đánh giá việc thực hiện được, việc tồn tại trong sản xuất nông nghiệp, để rút kinh nghiệm chỉ đạo cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường.


 

Đoàn Thu
Phường Bình Ngọc
Loading...