Phường Bình Ngọc thi đua chào mừng đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

26/03/2024 22:41
Chào mừng đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ phường Bình Ngọc đã sôi nổi triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối bền chặt, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền.

Ủy ban MTTQ phường Bình Ngọc đã phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Đợt thi đua không chỉ khẳng định vai trò của Mặt trận trong việc tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà còn cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam chủ trì phát động. Theo đó ủy ban MTTQ phường đã chủ động lựa chọn, xây dựng công trình, phần việc tiêu biểu về an sinh xã hội hướng tới sự kiện quan trọng này. Mỗi sản phẩm, mỗi nhiệm vụ được đăng ký cụ thể, rõ tên, rõ việc, rõ nội dung, có ý nghĩa chính trị, xã hội và tính thiết thực đối với tình hình thực tế. 

Điển hình như MTTQ và các đoàn thể phối hợp cùng UBND phường, khu dân cư hỗ trợ phương tiện thông tin, chi phí sinh hoạt, đỡ đầu trẻ em đến trường được 04 hộ cận nghèo với tổng kinh phí 15.800.000đ là một trong những phần việc tiêu biểu Khối Dân vận phường Bình Ngọc lựa chọn nhằm chào mừng đại hội MTTQ các cấp. 

 

Không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội MTTQ các cấp đang tỏa trên địa bàn phường Bình Ngọc. Các đoàn thể, khu dân cư đã chủ động thực hiện ít nhất một công trình, phần việc thiết thực. Những công trình, phần việc được thực hiện là tâm huyết, món quà ý nghĩa chào mừng mừng Đại hội đại biểu MTTQ phường Bình Ngọc lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đoàn Thu
MTTQ phường Bình Ngọc
Loading...