Phường Bình Ngọc tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa gắn với hoạt động ra quân dọn vệ sinh thu gom rác thải, phao xốp mặt biển, bãi biển

17/09/2023 11:52
UBND phường Bình Ngọc ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 12/9/2023 Tổ chức đợt cao điểm ra quân làm sạch rác thải, phao xốp trên biển, gắn với triển khai phát động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn phường, đồng thời phát động các hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Tỉnh Quảng Ninh

Sáng ngày 17/9/2023 UBND phường Bình Ngọc đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa gắn với hoạt động ra quân dọn vệ sinh thu gom rác thải, phao xốp mặt biển, bãi biển tại Bến Mũi Ngọc (Khu 1). Buổi lễ đã nhận được sự tham gia hưởng ứng đông đảo của các lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, lực lượng đoàn viên thanh niên, học sinh và quần chúng Nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi lễ, đồng chí Âu Thị Lương - Phó chủ tich UBND phường đã phát động, kêu gọi các lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và quần chúng Nhân dân trên địa bàn cần nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với môi trường và sức khỏe con người. Đồng thời, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền và thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ rác thải nhựa trên địa bàn phường. Cùng đó, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn; ra quân dọn vệ sinh, xử lý rác tại các điểm đen và ô nhiễm rác thải nhựa; đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng túi nilon khó phân huỷ, sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích người tiêu dùng, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường…

Ngay sau lễ phát động đã diễn ra các hoạt động: Dọn dẹp tổng vệ sinh môi trường tại khu vực Bến Mũi Ngọc, đặc biệt ra mắt mô hình “Chống rác thải nhựa”…. Lễ phát động và các hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Phòng, chống rác thải nhựa” trên địa bàn phường nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa; vận động, kêu gọi cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khoẻ con người và hệ sinh thái, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường.

 

Các hoạt động liên quan đến hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”  trên địa bàn phường như: Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và phát động phong trào trên hệ thống truyền thanh; Cổng Thông tin điện tử phường và các hình thức khác như: treo băngzôn, pano, khẩu hiệu tuyên truyền về phong trào phòng, chống rác thải nhựa…

Sự tiện dụng của sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon từ lâu đã trở thành thành thói quen khó bỏ của các gia đình Việt bởi tính tiện dụng. Tuy nhiên, mặt trái của sự tiện dụng ấy chính là ngoài ảnh hưởng đến môi trường như làm suy kiệt dinh dưỡng trong đất, tàn phá hệ sinh thái, gây ngập úng ở các đô thị, hủy hoại sinh thái biển và sinh thái sông hồ... túi nilon và rác thải nhựa còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 10/8/2023 của Ban thường vụ Thành ủy “Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Móng Cái; Căn cứ Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND Thành phố về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU, Kế hoạch số 275/KH-UBND ngày 11/9/2023 của UBND Thành phố Tổ chức đợt ra quân cao điểm làm sạch rác thải, phao xốp trên biển, đồng thời phát động các hoạt động bảo vệ môi trường hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Tỉnh Quảng Ninh. Nhiều chương trình, hành động, giải pháp cụ thể được UBND phường Binh Ngọc thực hiện để hưởng ứng phong trào. Qua đó, nâng cao nhận thức cộng đồng, nhất là việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa một lần, túi nylon, góp phần chung tay xây dựng, bảo vệ môi trường, phát triển kinh kế bền vững.

Đoàn Thu
Phường Bình Ngọc
Loading...