Phường Bình Ngọc với công tác tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 – 2029

25/03/2024 22:22
Đến thời điểm này, MTTQ Việt Nam phường Bình Ngọc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng cho Đại hội đại biểu (ĐHĐB) MTTQ Việt Nam phường Bình Ngọc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đặc biệt, trước thềm ĐH, các hoạt động tuyên truyền, phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực được đẩy mạnh, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm tổ chức thành công ĐH nhiệm kỳ mới.

 

Trên địa bàn phường Bình Ngọc đã cơ bản hoàn thành công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết cho Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; trong đó vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc, bố trí treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, hồng kỳ chào mừng, treo các khẩu hiệu, pano, cụm cổ động tuyên truyền tại các trục đường chính đông dân cư và các nhà văn hóa khu theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Móng Cái. Thông qua tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, sự phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp và sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với hoạt động công tác mặt trận các cấp; khơi dậy, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân ra sức đổi mới sáng tạo, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn.  MTTQ phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, đúng định hướng; thường xuyên kiểm tra các Pano, cụm cổ động tuyên truyền nhằm phát huy hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tạo không khí phấn khởi, thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029. 

Việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động để tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X. Qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, phát huy ý chí tự lực, tự cường; khẳng định và củng cố niềm tin, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

ĐHĐB MTTQ Việt Nam phường Bình Ngọc, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục khẳng định về vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam. Cùng với phát động các phong trào thi đua, triển khai các công trình, phần việc cụ thể chào mừng ĐH, việc chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đúng quy định các bước cho ĐH, tin rằng, ĐHĐB MTTQ Việt Nam phường Bình Ngọc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 29/3/2024./.

Đoàn Thu
Phường Bình Ngọc
Loading...