Phường Hải Hoà: duy trì thường xuyên Nghi lễ Chào cờ và hát Quốc ca đầu tuần

18/11/2021 14:07
Vào mỗi đầu giờ sáng thứ Hai hàng tuần, các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ, công chức cơ quan Phường luôn có mặt từ sớm để thực hiện nghi Lễ chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca.

 

Chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca là nghi lễ thiêng liêng, nghi thức quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc và nhân dân. Thông qua lễ chào cờ nhằm bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Vào mỗi đầu giờ sáng thứ Hai hàng tuần, các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ, công chức cơ quan Phường luôn có mặt từ sớm để thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca  

Việc thực hiện nghi thức chào cờ và sinh hoạt chính trị dưới cờ vào sáng thứ hai hằng tuần là cách làm sáng tạo trong đổi mới phương pháp sinh hoạt thường xuyên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan phường Hải Hoà, là nếp sinh hoạt chính trị ý nghĩa, thực hiện nghiêm công văn chỉ đạo của Tỉnh và thành phố. Đây cũng  là hoạt động cần thiết giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, qua đó làm tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Sóng Miền Đông
Cổng TTĐT phường Hải Hoà
Loading...