Phường Hải Hoà có tân Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND

28/07/2023 15:18
Cổng TTĐT phường Hải Hoà

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Hải Hoà, ngày 28/7/2023 các đại biểu HĐND phường đã nghe các Tờ trình về miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND phường Hải Hoà nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả các đại biểu đã biểu quyết 100% tán thành việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND phường đối với ông Trần Quốc Nam. 100% đại biểu thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND phường đối với ông Phạm Hồng Quảng. 100% đại biểu tán thành cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND đối với ông Sẻn Văn Năm.

Đồng thời bầu bổ sung các chức danh: bầu ông Phạm Hồng Quảng giữ chức Chủ tịch UBND phường; bầu ông Vũ Thanh Tùng giữ chức Chủ tịch HĐND phường khoá VI. Cả hai ông Phạm Hồng Quảng và Vũ Thanh Tùng đều nhận được 100% phiếu bầu của đại biểu HĐND phường có mặt

Đặng Văn Cao
Loading...