Phường Hải Hòa tập huấn nghiệp vụ cho Tổ hòa giải nhân dân

25/11/2022 16:43
Ngày 25/11, UBND Phường Hải Hòa tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho Tổ hòa giải nhân dân.

Tại chương trình, Công an Phường Hải Hòa đã tuyên truyền, phổ biến những điểm chính của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; hướng dẫn quy trình tiến hành hoạt động hòa giải ở cơ sở cho 9 tổ hòa giải. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể, khu phố về vai trò và vị trí của hòa giải ở cơ sở, qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Lãnh đạo Công an Phường Hải Hòa hướng dẫn nghiệp vụ cho các Tổ hòa giải cơ sở 
9 Tổ hòa giải ở Hải Hòa góp phần quan trọng đảm bảo ANTT từ cơ sở 

Được biết, trên địa bàn phường Hải Hòa đã thành lập, kiện toàn 9 tổ hòa giải ở cơ sở ở 9 khu phố. Mỗi tổ có 6 thành viên do đồng chí Bí thư Chi bộ- trưởng khu phố là tổ trưởng. Điểm đặc biệt là các tổ có sự tham gia của cảnh sát khu vực, góp phần kịp thời nắm bắt thông tin, tham gia vào quá trình hòa giải đối với các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Các tổ cũng đã được UBND phường, Công an phường thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hòa giải ở cơ sở đến các ban, ngành, đoàn thể, khu phố có liên quan đến hoạt động hòa giải ở cơ sở; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và củng cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải viên trên địa bàn phường Hải Hòa. Qua đó, góp phần đảm bảo tốt ANTT toàn địa bàn, tạo thuận lợi cho nhân dân phát triển KTXH.

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...