THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Phường Hải Hoà

04/06/2015 18:05
Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa Địa chỉ: Khu1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Số điện thoại: 02033.884109

 

Tình hình kinh tế xã hội:

Hải Hòa là một Phường biên giới, được thành lập trên cơ sở tách ra từ xã Hải Xuân, là khu vực trọng điểm về quốc phòng, an ninh, có diện tích tự nhiên 39,73km2, đường biên giới dài 11,2km; Dân số tính đến Tháng 7/2016 = 4.384 hộ = 14.144 khẩu, trong đó Tạm trú =1.303 hộ = 2.697 khẩu, Thường trú = 4.114 hộ = 14.665 khẩu Trong đó vắng mặt = 1.033 hộ = 3.218 khẩu, chia làm 9 khu dân cư, có 4 khu có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Trên địa bàn có 07 cơ quan đơn vị. Toàn phường có trên 55 doanh nghiệp đóng trên địa bàn chủ yếu các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu và dịch vụ. Dân số chủ yếu là dân tộc kinh, 80% là dân kinh tế mới từ khắp nơi tập trung đến lập nghiệp. Phường được chia thành 9 khu dân cư trong đó các khu 3, 4, 8 có tỷ lệ đô thị hoá cao, nhân dân từ nhiều nơi đến tạm trú làm ăn, buôn bán đông, lại không định mức về thời gian.

Cơ cấu kinh tế phường được xác định là: Dịch vụ thương mại – Tiểu thủ công nghiệp – Nuôi trồng thủy hải sản – Nông nghiệp. Trong đó ngành nghề chính là thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp. Văn hóa – xã hội ngày được quan tâm phát triển, hiện có 9/9 Khu có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Công tác giáo dục được quan tâm đạt kết quả cao, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, cơ sở vật chất khang trang, đảm bảo cho hoạt động dạy và học của 3 bậc học; Công tác y tế chăm sóc sứa khỏe của nhân dân được quan tâm, tổ chức khám và điều trị cho nhân dân kịp thời. Công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội được cấp Ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo bằng nhiều hình thức; Chỉ đạo các Đoàn thể tín chấp cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, phân công các Đoàn thể giúp đỡ từng hộ làm kinh tế…Do địa bàn Phường rộng nên các loại hình tội phạm luôn tìm cách ẩn náu để hoạt động, tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Song được sự chỉ đạo của cấp Ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an -  quân sự, các đơn vị đóng quân trên địa bàn và các đơn vị xã, phường giáp gianh. Các vụ việc cơ bản được giải quyết, xử lý ngăn chặn kịp thời, góp phần ổn định biên giới giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

Cấp ủy, chính quyền phường Hải Hòa là Đảng ủy, HĐND, UBND phường chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo các điều quy định tại Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển Kinh tế - Chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hóa - Xã hội… trên địa bàn.

Cơ cấu tổ chức bộ máy lãnh đạo:

Đồng chí: Trần Quốc Nam

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chương trình chuyên viên

- Số điện thoại: 0912182338      

- Email: quocnamt16@gmail.com

Đồng chí: Phạm Hồng Quảng

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số điện thoại: 0975325807

Đồng chí: Hoàng Tuấn Long

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số điện thoại: 0912388638

Đồng chí: Nguyễn Văn Phan

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số điện thoại: 0982313066

 Đồng chí: Vũ Thanh Tùng

- Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số điện thoại: 0915876338

Đồng chí: Lê Văn Khanh

- Chức vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0976301626

 Đồng chí: Nguyễn Trung Đông

- Chức vụ: Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Số điện thoại: 0979388561

 

 

Trung tâm TT và VH
Loading...