Chào mừng kỷ niệm 10 thành lập TP. Móng Cái

Phường Hải Yên

Điều kiện tự nhiên, xã hội

Hải Yên là một địa phương kinh tế mới được hình thành và phát triển từ năm 1978; có đường biên giới quốc gia dài 3,5km; có trục đường Quốc lộ 18A chạy dọc phường dài 7km; có tài nguyên rừng - biển; có vị trí địa lý nằm gần với trung tâm thương mại thành phố Móng Cái. Tuy nhiên cơ cấu ngành nghề, sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm 60%  còn lại thương mại và dịch vụ, do vậy đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập và chưa được đầu tư xứng tầm với sự phát triển của đô thị.

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Cấp uỷ, chính quyền Phường Hải Yên chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố; thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo các điều quy định tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - Chính trị ; An ninh – Quốc phòng ; Văn hoá - Xã hội… trên địa bàn.

Danh sách lãnh đạo đơn vị:

               Đồng chí: Vũ Tiến Chung 

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ QLNN: 

- Email:           vutienchunghaiyen@gmail

- Số điện thoại: 0913268008

           Đồng chí: Nguyễn Văn Cầu

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy phường

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

- Email:           cungcaumc@gmail

- Số điện thoại: 0912029782

              Đồng chí: Nguyễn Văn Trung

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy phường, Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

- Email:    Nguyentrunghaiyen1972@gmail

- Số điện thoại: 0912576708

         Đồng chí: Đinh Thanh Xuân

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy phường

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Biên phòng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN:    

- Số điện thoại: 0962794400  - Email:

              Đồng chí: Vũ Văn Toại

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung Cấp

- Email:         

- Số điện thoại:           0936045568

               Đồng chí: Lê Văn Hùng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

- Email:           Hungmc.le9@gmail

- Số điện thoại: 0969557968

           

              Đồng chí: Ngô Thanh Hường

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung cấp

- Email:          

- Số điện thoại: 0913370916