Banner trang chủ

Phường Hải Yên

Điều kiện tự nhiên, xã hội

Hải Yên là một địa phương kinh tế mới được hình thành và phát triển từ năm 1978; có đường biên giới quốc gia dài 3,5km; có trục đường Quốc lộ 18A chạy dọc phường dài 7km; có tài nguyên rừng - biển; có vị trí địa lý nằm gần với trung tâm thương mại thành phố Móng Cái. Tuy nhiên cơ cấu ngành nghề, sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm 60%  còn lại thương mại và dịch vụ, do vậy đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập và chưa được đầu tư xứng tầm với sự phát triển của đô thị.

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Cấp uỷ, chính quyền Phường Hải Yên chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố; thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo các điều quy định tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - Chính trị ; An ninh – Quốc phòng ; Văn hoá - Xã hội… trên địa bàn.

Danh sách lãnh đạo đơn vị:

             

Đ/c: Lê Văn Cường    

- Chức vụ: Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghiệp

- Trình độ LLCT:     Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.881105 - DĐ 0912 085 092

- Email: Levancuong@quangninh.gov.vn

           Đồng chí: Nguyễn Văn Cầu

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy phường

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

- Email:           cungcaumc@gmail

- Số điện thoại: 0912029782

              Đồng chí: Nguyễn Văn Trung

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy phường, 

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

- Email:    Nguyentrunghaiyen1972@gmail

- Số điện thoại: 0912576708

         Đồng chí: Đinh Thanh Xuân

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy phường

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Biên phòng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN:    

- Số điện thoại: 0962794400  - Email:

              Đồng chí: Vũ Văn Toại

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hoá: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại Học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: Trung Cấp

- Email:         

- Số điện thoại:           0936045568

               Đồng chí: Lê Văn Hùng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ QLNN: 

- Email:           Hungmc.le9@gmail

- Số điện thoại: 0969557968

         

         

                  Đ/c: Trạc Minh Quyền 

- Chức vụ:       Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: ĐH kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Trung cấp

- Điện thoại: 0936422488

- Email: tracminhquyen@quangninh.gov.vn