THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Phường Hải Yên

18/05/2015 10:00

UBND phường Hải Yên.

Địa chỉ: số nhà  533 đường Đoan Tĩnh, Khu 4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Số điện thoại: 0203.3881892.  Email: ubndphaiyen.mc@quangninh.gov.vn

Điều kiện tự nhiên, xã hội

Hải Yên là một địa phương kinh tế mới được hình thành và phát triển từ năm 1978; có đường biên giới quốc gia dài 3,5km; có trục đường Quốc lộ 18A chạy dọc phường dài 7km; có tài nguyên rừng - biển; có vị trí địa lý nằm gần với trung tâm thương mại thành phố Móng Cái. Tuy nhiên cơ cấu ngành nghề, sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm 60%  còn lại thương mại và dịch vụ, do vậy đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, cơ sở hạ tầng và quy hoạch đô thị còn nhiều bất cập và chưa được đầu tư xứng tầm với sự phát triển của đô thị.

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị:

Cấp uỷ, chính quyền Phường Hải Yên chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố; thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo các điều quy định tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003, các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển kinh tế - Chính trị ; An ninh – Quốc phòng ; Văn hoá - Xã hội… trên địa bàn.

Danh sách lãnh đạo đơn vị:

             Đồng chí: Lê Văn Cường    

- Chức vụ: Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghiệp

- Trình độ LLCT:     Cao cấp

- Điện thoại văn phòng:  DĐ 0912 085 092

- Email: Levancuong@quangninh.gov.vn

           Đồng chí: Lê Văn Hùng

- Chức vụ: Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại di động: 0969557968.

- Email: levanhung.mc@quangninh.gov.vn

              Đồng chí: Lê Văn Thủy

- Chức vụ: Phó bí thư đảng ủy.

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Biên phòng.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Email: levanthuybpqn@gmail.com

- Điện thoại di động: 0392665566.

         Đồng chí: Phùng Ngọc Thanh

- Chức vụ: Phó bí thư đảng ủy- Chủ tịch UBMTTQ 

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Email: phungngocthanh@quangninh.gov.vn

- Điện thoại di động: 0986.445.826

              Đồng chí: Vũ Văn Toại

- Chức vụ:  Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại Học hành chính.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại di động: 0936045568.

- Email: vuvantoai@quangninh.gov.vn

               Đồng chí: Bùi Thanh chiến

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND 

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung  cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Trung cấp

- Số điện thoại: 01239955566

- Email: buithanhchien.@quangninh.gov.vn

 Đồng chí: Đoàn Hải Thơ

- Chức vụ:       Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ văn hóa: 12/12.

- Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại di động: 0336639989.

- Email: doanhaitho@quangninh.gov.vn

 

Trung tâm TT và VH
Loading...