Phường Hòa Lạc phát triển lực lượng dân quân tự vệ “Vững mạnh, toàn diện”

28/03/2024 20:32
Học và làm theo lời Bác, phát huy truyền thống 89 năm xây dựng và phát triển, những năm qua, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) Phường Hòa Lạc không ngừng lớn mạnh về số lượng, nâng cao chất lượng để sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”… 

Xuất phát từ nhân dân, gần gũi ruột thịt với nhân dân, là con em của nhân dân, lực lượng DQTV là lực lượng vũ trang quần chúng, là lực lượng chiến lược của chiến tranh nhân dân, có nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu… Xác định tầm quan trọng này, thời gian qua, phường đã tập trung thực hiện tốt các biện pháp xây dựng, củng cố, phát triển lực lượng DQTV, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. 

Với truyền thống 89 năm của lực lượng DQTV (28/3/1935 - 28/3/2024) dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng DQTV Việt Nam nói chung, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ DQTV  Phường Hòa Lạc nói riêng luôn một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.

Phát huy những kết quả và thành tích của lực lượng DQTV phường trong nhiệm vụ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, thiết thực kỷ niệm 89 năm Ngày Truyền thống lực lượng DQTV, cán bộ, chiến sĩ DQTV đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành để tiếp tục là động lực củng cố, xây dựng lực lượng DQTV theo hướng "Vững mạnh, toàn diện, rộng khắp", giúp lực lượng DQTV của địa phương hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng lực lượng vũ trang thành phố luôn giữ vững là lá cờ đầu trong công tác quân sự, quốc phòng, thực sự là lực lượng tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đúng dịp kỷ niệm này, Chi bộ Quân sự phường đã tổ chức Sinh hoạt chuyên đề  “Tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935) cho cán bộ, đảng viên và chiến sỹ dân quân phường”.

Tới dự có đồng chí Trần Xuân Ngọc - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường.

Đồng chí Trần Xuân Ngọc - Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đ/c Lê Đình Lời - Đảng viên Chi bộ quân sự 

Với đặc thù là Phường trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa của thành phố Móng Cái, ngay sau khi được thành lập, chi bộ Quân sự phường luôn xác định việc quan tâm, chăm lo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống lực lượng dân quân tự vệ là một trong những nhân tố quyết định đến độ tin cậy, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân phường, là cơ sở để lực lượng này hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao phó. Quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, Thành ủy, Đảng ủy Quân sự thành phố và Đảng ủy phường, chi bộ Quân sự phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng dân quân; xây dựng lực lượng dân quân phường đảm bảo quân số, với 73 chiến sỹ (đạt 1,68% dân số). Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, làm nòng cốt xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo vệ cấp ủy, chính quyền, nhân dân và xử lý có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở. 

Trong những năm qua, chi bộ Quân sự phường đã quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống lực lượng dân quân tự vệ. Hàng năm thực hiện đầy đủ nội dung, biên soạn giáo án, bài giảng sát với tình hình thực tế của địa phương; thường xuyên duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, cập nhật tình hình thế giới, khu vực, trong nước, của tỉnh, thành phố và của địa phương để quán triệt, định hướng nhận thức đối với cán bộ, đảng viên chi bộ.

 

Nguyễn Thị Thu Uyên
Loading...