PHƯỜNG HÒA LẠC RA QUÂN XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

03/10/2023 14:43
Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/8/2023 của Ban thường vụ Thành ủy Móng Cái về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Móng Cái. Từ ngày 02/10 - 6/10/2023 UBND phường Hòa Lạc tổ chức thực hiện ra quân xử lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Trong 02 buổi ra quân ngày 2/10 và 3/10/2023, các lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ, thu giữ các hạng mục vi phạm lấn chiếm vỉa hè như: ô dù, phông bạt, bàn ghế, biển quảng cáo và đặc biệt là những chậu hoa, cây cảnh do các hộ gia đình trồng đặt lấn chiếm trên vỉa hè, đồng thời tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hiểu và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường.

Hòa Lạc với đặc thù là một phường đô thị, trung tâm thành phố Móng Cái do đó công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị luôn được cấp ủy chính quyền phường xác định là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu. Trước đó, để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/8/2023 của Thành ủy, cấp ủy chính quyền phường đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị quán triệt nội dung của Chỉ thị đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đặc biệt là việc “nêu gương”; lấy nhà cán bộ, đảng viên làm gương, làm mẫu trước và lan tỏa tới Nhân dân. Chỉ đạo rà soát, thống kê và lập danh những hộ gia đình có hạng mục vi phạm; tuyên truyền nhắc nhở và cho các hộ gia đình ký cam kết tự tháo dỡ, qua đó đã có nhiều hộ gia đình tự giác triển khai thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/8/2023 của Thành ủy, UBND phường Hòa Lạc đề nghị các hộ gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác tháo dỡ, di dời những hạng mục vi phạm trật tự đô thị trả lại hiện trạng theo đúng quy hoạch. Trong thời gian tới phường sẽ tiếp tục tổ chức các lực lượng ra quân và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn./.

Một số hình ảnh trong đợt ra quân: 

 

Nguyễn Thị Thu Uyên
Loading...